Prokurator postawił mi zarzuty bez pokrycia, ale nie podano motywów uchwały Izby Dyscyplinarnej, które odmówiła uchylenia immunitetu. Teza, iż sędziowie Izby myślą już co będzie po wyroku TSUE i będą chcieli "rozpłynąć się" w innych izbach Sądu Najwyższego jest prawdopodobna. Zwłaszcza, że Mariusz Łodko, który orzekał w tej sprawie został przeniesiony do Izby Cywilnej
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2021
Prawo karne Prawnicy
Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości, w której skrytykował Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w "najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE". Za przyjęciem rezolucji głosowało 506 posłów, przeciwko było 150, a 28 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
10.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
E-licytacje z nieruchomości, doręczenia pism procesowych, wezwań, zawiadomień i orzeczeń pełnomocnikom poprzez portal informacyjny sądu, co do zasady posiedzenia niejawne i online oraz jednoosobowe składy w pierwszej i drugiej instancji na czas epidemii koronawirusa i rok po niej - to główne zmiany, które wprowadza podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja procedury cywilnej.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ogólne zasady dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników ma uregulować rozporządzanie, którego projekt jest obecnie opiniowany. Czasu zostało niewiele - zgodnie z regulacją ma ona zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zaniechanie przez prokuratora niezwłocznego ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutu i przesłuchania podejrzanego lekarza, było rażącym i oczywistym naruszenie przepisów prawa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej, karząc obwinioną upomnieniem. Zwłaszcza, że uniemożliwiło to osądzenie i skazanie sprawcy uszkodzenia ciała dziecka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2021
Prawo karne Prokuratura Zawody medyczne
Brakowało na rynku komentarza do prawa własności przemysłowej pisanego wyłącznie przez praktyków, przez osoby na co dzień zajmujące się zawodowo prawem własności przemysłowej - mówi adwokat dr Mariusz Kondrat. A współautorzy wydanego niedawno opracowania wskazują m.in. na problemy dotyczące wynalazków, ujawnienia wzorów w internecie i nowej organizacji sądownictwa
Katarzyna Buczkiewicz
10.06.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W grupie 489 rekomendowanych przez KRS osób są 293 kobiety i 196 mężczyzn - wynika z informacji o działalności Rady w 2020 r. przedstawionej senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Poinformowano również, że wpłynęły 102 odwołania od 68 uchwał Rady, w tym 89 odwołań dotyczyło powołania na wolne stanowiska sędziowskie
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Jarosław Grzesiak ma być odpowiedzialny m.in. za kwestie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Zygmunta Solorza nad jego grupą kapitałową. To pierwszy polski prawnik biura Greenberg Traurig, a od 1999 r. - partner zarządzający.
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Rynek
Komisja Europejska zdecydowała w środę o wszczęciu wobec Niemiec postępowania o naruszenie prawa UE w związku z podważaniem przez tamtejszy Trybunał Konstytucyjny prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. Chodzi o wydane w maju ubiegłego roku orzeczenie niemieckiego w sprawie programu skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny.
Krzysztof Sobczak
09.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

WSA: Podejrzenie zakażenia koronawirusem uzasadnia przywrócenie terminu

Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Radca prawna zwróciła się o przywrócenie terminu, ponieważ zbyt późno wniosła odwołanie. Było to spowodowane podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Fiskus odmówił, ponieważ uznał, że mogła ona nadać pismo drogą elektroniczną lub skontaktować się z substytutem. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się WSA w Bydgoszczy
Dorian Lesner
09.06.2021
Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną od dwóch postanowień o sprostowaniu wyroku. Dlatego, że wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia od prawomocnego wyroku może być uzasadnione koniecznością naprawienia błędu naruszającego zasadę sprawiedliwości, ale nie wystarczy chęć uczynienia zadość „prawniczemu puryzmowi”.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria Hoogells rozbudowuje swój zespół infrastruktury. Od 1 czerwca 2021 r. do grona prawników kancelarii dołączył Bolesław Szyłkajtis, który objął stanowisko Head of Infrastructure. Adwokat specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, arbitrażowych i szeroko pojętym doradztwie prawnym w zakresie inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych.
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Rynek
Mimo skreślenia z listy adwokatów, Izba Dyscyplinarna nie umorzyła postępowania o ukaranie, gdyż w chwili popełnienia czynów obwiniony był adwokatem. - Orzeczenie dyscyplinarne ma dyfamacyjny charakter i może być wskazówką dla członków innych korporacji prawniczych, do których adwokat mógłby wstąpić - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.06.2021
Prawo karne Prawnicy
Część sądów luzuje obostrzenia wobec osób przebywających w ich budynkach. Tłumaczą to spadkami zachorowań i coraz większą liczbą zaszczepionych pracowników sądów. Nie jest to jednak regułą. Nadal wielu prezesów obstaje przy wcześniejszych zarządzaniach, a na podpis prezydenta czekają zmiany, zgodnie z którymi w sprawach cywilnych rozprawy stacjonarne i posiedzenia jawne mają być wyjątkiem.
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Wymiar sprawiedliwości
Zniesławienie polega na pomówieniu innej osoby lub grupy osób, ale też jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania. W zależności od sposobu rozpowszechniania takich informacji grozi za to nawet rok więzienia. I - co istotne - z roku na rok wzrasta liczba skazań.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Strasburg: Państwo ma obowiązek ścigać homofobię

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Brak prewencji i ścigania ze strony policji w związku z homofobiczną mową nienawiści w czasie zgromadzenia osób LGBT stanowiło naruszenie Konwencji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Rumunii, ale także w Polsce jest problem skutecznego ścigania i zapobiegania homofobicznej mowie nienawiści. Nie ma nawet przepisu, na podstawie którego odpowiednie postępowanie można przeprowadzić.
Katarzyna Warecka
08.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Obowiązujący przepis kodeksu karnego przewiduje obligatoryjne dożywotnie odbieranie prawa jazdy przez sąd np. w sytuacji powtórnego skazania sprawcy za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd w takiej sytuacji nie ma swobody wymierzenia środka karnego. Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy taka regulacja, uniemożliwiająca indywidualizację sankcji karnej, jest zgodna z Konstytucją.
Prawo.pl
08.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pewien lutnik był sprawdzany przez służby tylko dlatego, że naprawiał gitarę osoby, którą te mocno interesowały się w związku z prowadzoną sprawą. Choć brzmi to jak filmowa fikcja, to przykład z polskiego podwórka. Fundacja Panoptykon wystąpiła właśnie z petycją do Sejmu i Senatu o wprowadzenie obowiązku informowania obywateli, że byli w ten sposób kontrolowani.
Patrycja Rojek-Socha
08.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Pandemia pokazała prawnikom, że kancelarie można prowadzić nawet z Hiszpanii, a opasłe teczki spraw zastąpić plikami w chmurze. Nadal jednak duża część z nich drukuje dokumenty, a są i tacy, którzy polegają wyłącznie na papierze. To się jednak zmienia - dzięki rynkowej konkurencji i wymaganiom klientów, którzy coraz chętniej korzystają z nowinek technologicznych - m.in. ułatwiających szybki dostęp do informacji prawnych.
Patrycja Rojek-Socha
08.06.2021
Prawnicy Nowe technologie
Bez szczegółowego uregulowania wymagań wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów czekają nas problemy podobne jak obecnie z listami stałych mediatorów. Mediator w rejestrze powinien legitymować się określoną specjalistyczną edukacją, uzyskaną w toku szkoleń lub studiów, ale też praktycznym doświadczeniem, zdobytym w prowadzeniu rzeczywistych mediacji - mówi Jakub Świtluk, zawodowy mediator, trener i wykładowca
Patrycja Rojek-Socha
08.06.2021
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła w poniedziałek zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej krakowskiej sędzi Beaty Morawiec. Jak poinformował rzecznik prasowy tej Izby Piotr Falkowski, decyzja jest prawomocna i ostateczna. - Sąd uznał, że zgromadzone dowody są niewystarczające - powiedział Falkowski. Dodał, że orzeczenie zapadło większością głosów.
Agnieszka Matłacz Krzysztof Sobczak
08.06.2021
Wymiar sprawiedliwości

Prawny język UE w 24 wersjach ma jednakową moc

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Tłumacze unijni nie mają łatwo, bo muszą tłumaczyć akty prawne na 24 języków, z których każdy ma swoją specyfikę. Jeśli w akcie oryginalnym znajdują się dwa zdania, to w języku krajowym też powinny być dwa. Nie można ich skrócić ani połączyć. A tłumaczenie przekłada się na interpretację prawną. Wszystkie wersje opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE są w równym stopniu autentyczne
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W Polsce podobnie jak w innych krajach przepisy dopuszczają odwołanie darowizny w wyjątkowych sytuacjach. Skutecznie odwołać ją można jeśli zachowanie obdarowanego jest rażąco niewdzięczne, a więc jeśli uporczywie narusza on normy etyczne. Kodeks cywilny - co ważne - przewiduje na to rok.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
07.06.2021
Odsunięcie w czasie oczekiwanej „super-uchwały” Sądu Najwyższego w sprawach frankowych sprawiło, że postępowania dotyczące tych kredytów tkwią w sądowych zamrażarkach, co jest na rękę bankom. Kredytobiorcom natomiast dobrze przysłużyło się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące przedawnień, którego konsekwencje już są widoczne w orzecznictwie.
Regina Skibińska
07.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Ministerstwo Sprawiedliwości widzi w mediacjach jedną z szans na przyspieszenie rozpatrywania spraw i odciążenie sądów. Miejsca na szkolenia z mediacji sprzedają się jak świeże bułeczki, a sądowe listy mediatorów zaczynają pękać w szwach. Ilość nie zawsze jednak idzie w parze z jakością - wskazują mediatorzy i dodają, że bez zmiany wymogów dla ich zawodu, nawet najlepsze przepisy - nie zadziałają.
Patrycja Rojek-Socha
07.06.2021
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od I prezes Sądu Najwyższego wyjaśnień w sprawie ujawnienia protokołu z posiedzenia, na którym rozpatrywano sprawę zadośćuczynienia dla bliskich osób poszkodowanych na skutek przestępstwa. Według RPO doszło do naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej, która służy zachowaniu niezawisłości sędziowskiej dla dobra obywateli i ich prawa do sądu.
Krzysztof Sobczak
05.06.2021
Wymiar sprawiedliwości
Prawo własności daje szereg uprawnień, nie ma jednak absolutnego charakteru. Przepisy, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy mogą limitować uprawnienia właściciela. Niekiedy na zakres wykonywania prawa wpływa orzeczenie sądu zainicjowane sporem sąsiedzkim. Może to być spór o immisje, czyli oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie.
Aleksandra Partyk
05.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli strona postępowania administracyjnego wniosła o elektroniczne doręczenie pism, organ związany jest tym wyborem. Doręczenie w trybie tradycyjnym nie może wówczas mieć miejsca, chyba, że doręczenie elektroniczne będzie niemożliwe lub bezskuteczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Marek Sondej
04.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Komendant odmówił policjantowi przyznania świadczenia motywacyjnego z uwagi na wniesienie przeciwko niemu subsydiarnego aktu oskarżenia. Przepisy stanowią jednak, że świadczenie to nie przysługuje, jeśli wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu jego prawomocnego zakończenia. WSA w Olsztynie uchylił więc sporny rozkaz personalny.
Dorian Lesner
04.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Policja Prawo pracy
Należy pilnie wykonać wyrok w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajęte jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, a taki organ nie spełnia wymogu „sądu ustanowionego ustawą”
Krzysztof Sobczak
02.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski