Prawo.pl
Na notariuszach ciąży duża odpowiedzialność związana z wykonywaniem czynności w zakresie dbałości o interesy klientów. Nawet w przypadkach teoretycznie drobnych kwestii, jak choćby poświadczenie podpisu, powinien sprawdzić, czy klient jest świadomy treści i skutków prawnych wynikających z tego, co podpisuje. Problem jednak w tym, że obecne przepisy mu w tym nie pomagają.
Patrycja Rojek-Socha
26.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Karniści apelują o zawetowanie drakońskiego prawa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Cofanie polskiego prawa karnego do epoki PRL-u, automatyczne i drastyczne zaostrzenie kar za liczne przestępstwa, bez jakiegokolwiek związku ze stanem zagrożenia przestępczością, a także naruszenie konstytucyjnych standardów w trakcie uchwalania - to tylko niektóre wady nowelizacji Kodeksu karnego, o której zawetowanie teoretycy i praktycy karniści apelują do prezydenta Andrzeja Dudy. 
Krzysztof Sobczak
26.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mistrzostwa w Katarze są przykładem łamania praw człowieka i uczciwej rywalizacji sportowej. Rządzą interesy międzynarodowych federacji, a w razie sporów jurysdykcję w pierwszej instancji wykonują prywatne organizacje sportowe. To w pewnej mierze wyjaśnia, dlaczego prawo nie jest skuteczne wobec nadużyć w tej dziedzinie. Niewiele państw ma siły, by z tym walczyć.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Z raportu "Kobiety w branży prawniczej” wynika, że aż 85 proc. respondentek doświadczyło pomniejszania swoich kompetencji ze względu na płeć. O tym, co zrobić, by to się zmieniło, dyskutowano podczas konferencji „Kobieta w branży prawniczej”, poświęconej sytuacji zawodowej i szansom na sukces kobiet-prawniczek.
Monika Sewastianowicz
25.11.2022
Prawnicy Prawo pracy
Kancelarie Rymarz Zdort i Maruta Wachta będą funkcjonować jako jedna kancelaria pod nazwą Rymarz Zdort Maruta. Połączenie firm, z których każda dominuje na swoim obszarze rynku prawniczego, ma zaowocować nową jakościowo ofertą usług z obszaru prawa, dostosowaną do wyzwań zmieniającego się świata oraz realiów rynkowych i gospodarczych.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Rynek
Pandemia przyspieszyła informatyzację wymiaru sprawiedliwości, nadal brakuje jednak legislacji i spójnych rozwiązań. Część przepisów dotyczących np. e-rozpraw w sprawach cywilnych powinna zostać wprowadzona już na stałe. Kolejny krokiem powinny być akta elektroniczne i dwustronną e-komunikację między sądami a pełnomocnikami zawodowymi. Do tego wszystkiego trzeba wizji.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Już po raz 13., w ostatnią sobotę listopada, odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolska akcja społeczna samorządu notarialnego, której celem jest edukowanie społeczeństwa, w tym m.in. informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych. Tegoroczny temat brzmi: Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu. A rozmawiać będzie można w godzinach od 10-16.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2022
Wymiar sprawiedliwości
Mediacje i inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mogłyby być skutecznie wykorzystywane w przypadku błędów medycznych. Takie doświadczenia płyną z innych krajów. Polski system jest jednak fikcją, o czym świadczy choćby to, że mediatorami przy izbach lekarskich są lekarze, którzy nie muszą mieć uprawnień mediatora. Plusem jest to, że zwiększa się świadomość tych braków i szuka się rozwiązań.
Patrycja Rojek-Socha
25.11.2022
Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne

Ruszył proces w sprawie ataków na prezesa Iustitii

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się w czwartek proces cywilny związany z doniesieniami o organizowanej w resorcie sprawiedliwości akcji dyskredytowania i hejtowania prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystiana Markiewicza. Pozwanym w tej sprawie jest m.in. Minister Sprawiedliwości. Nikt z pozwanych nie stawił się w sądzie.
Krzysztof Sobczak
24.11.2022
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Oskarżony były senator Józef Pinior nie zakwestionował autentyczności nagrań pozyskanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a więc nie były one zmanipulowane. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok sądu odwoławczego w sprawie korupcji. Immunitet materialny nie chroni senatora, gdyż czynności, które wykonywał, nie były związane z mandatem parlamentarnym - dodał Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2022
Prawo karne

RPO: Skarga nadzwyczajna dla obywateli, nie władzy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sąd okręgowy prawomocnie uznał, że państwo naruszyło dobra osobiste mieszkańca Rybnika z powodu zanieczyszczenia powietrza w mieście i przyznał mu zadośćuczynienie. Prokurator Generalny zaskarżył ten wyrok skargą nadzwyczajną, domagając się uchylenia go przez Sąd Najwyższy. Zdaniem RPO nadużyciem jest używanie instytucji przeznaczonej dla obywateli przez organ władzy.
Krzysztof Sobczak
24.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Minister edukacji i nauki komunikatem zawiesza rozporządzenie

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Ponieważ wydane przez ministra edukacji i nauki rozporządzenie dotyczące prawidłowego sposobu sprawozdawania danych w zakresie kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie, zgłaszane do tego resortu, jego szef opublikował komunikat, którym zawiesza na rok obowiązywanie swojego rozporządzenia. Od kiedy to komunikat odbiera moc obowiązywania rozporządzeniu? - pytają prawnicy.
Krzysztof Sobczak
24.11.2022
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Preferencyjną stawkę opłaty sądowej stosuje się do dochodzonych przez konsumentów roszczeń wynikających z czynności bankowych, takich jak przyjmowanie wkładów pieniężnych, udzielanie kredytów czy emitowanie bankowych papierów wartościowych. Jednak nie stosuje się jej do takich czynności jak świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Klienci korporacyjni, ale także indywidualni, mają coraz większe wymagania wobec kancelarii w zakresie stosowania nowych technologii. Z kolei wyzwaniem dla prawników jest m.in. to jak ich informować o narzędziach, które stosują. Tu kluczem może być język korzyści, czyli wskazywanie tego co klient może zyskać - począwszy od szybkości po skuteczności.
Patrycja Rojek-Socha
24.11.2022
Prawnicy

Poszkodowany pacjent jest skazany na sąd, bo mediacje nie działają

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna
Szpitale decydują się na pozasądową ugodę w zasadzie tylko wtedy, gdy wina medyków jest niezaprzeczalna w przypadku zgonu pacjenta. Pozostałe przypadki oznaczają dla poszkodowanych lub ich bliskich dochodzenie roszczeń w wieloletnich, kosztownych i wyczerpujących postępowaniach sądowych. Fiaskiem okazały się też wojewódzkie komisje, które są elementem systemu pozasądowego dochodzenia roszczeń. Teraz idą do likwidacji.
Katarzyna Nocuń Patrycja Rojek-Socha
24.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna
Skarga kasacyjna w sprawie kredytu nie będzie rozpoznana, gdyż nie wyłączono z niej sędziego prowadzącego rozmowy ugodowe z powodowym bankiem. Sąd Najwyższy uznał, że prezes Izby Cywilnej powinna wyznaczyć legalnego sędziego do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie dotyczącej umowy kredytowej. Trzech sędziów Izby uznało, że orzeczenie neo-sędziego oddalające wniosek o wyłączenie nie istnieje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Osiągnięcia, ciekawe specjalizacje, biegłość w nowych technologiach i wielkie serca - w środę, już po raz jedenasty, poznaliśmy laureatów konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra. Tym razem na podium stanęli dr Judyta Latymowicz, adwokat (I miejsce, na zdjęciu w środku), Olga Dobrowolska z Centrum Białoruskiej Solidarności (II miejsce) oraz dr Tomasz Gawliczek, radca prawny i rzecznik patentowy (III miejsce).
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
23.11.2022
Prawnicy
W obrocie gospodarczym coraz częściej można spotkać się z tzw. klauzulami indemnifikacyjnymi. Są ważne, bo z perspektywy stron obrotu gospodarczego fundamentalne znaczenie ma kwestia ponoszenia odpowiedzialności za skutki wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń. W praktyce stosowane są głównie w common law, w umowach międzynarodowych i transgranicznych, na podstawie których strony świadczą na swoją rzecz różne usługi wzajemne.
Aleksandra Partyk
23.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający PwC Legal w Polsce, został mianowany na stanowisko EMEA Legal Business Solutions Leader w sieci PwC. W nowej roli będzie kierował połączoną ofertą Legal i NewLaw w regionie EMEA, która obejmuje ponad 2500 specjalistów z dziedziny prawa, technologii i konsultingu działających w 65 państwach. Pozostanie także partnerem zarządzającym PwC Legal w Polsce.
Patrycja Rojek-Socha
23.11.2022
Prawnicy Rynek
Nie ma formalnych podstaw do przyjęcia systemowej nieprawidłowości powoływania sędziego przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r. - stwierdziło pięciu sędziów Sądu Najwyższego, w tym czterech wybranych przez nową Radę. Tym samym oddalili wniosek obrońców o wyłączenie od orzekania sędziego Marka Motuka z powodu jego braku bezstronności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2022
Wymiar sprawiedliwości
Samorząd adwokacki zmienia regulamin aplikacji, jego nowe zapisy położą większy nacisk na uregulowanie współpracy patrona z aplikantem. Wprowadzona zostanie powinność zatrudnienia aplikanta przez patrona oraz doprecyzowana kwestia formy współpracy pomiędzy stronami. Przedstawiciele samorządów prawniczych zapewniają jednak, że tego rodzaju zapisy to formalność, bo nadużycia zdarzają się bardzo rzadko.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
22.11.2022
Strefa aplikanta
Prokurator Generalny żąda uchylenia wyroku uniewinniającego mężczyznę, który protestował przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Prokurator złożył skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku, twierdząc, że sąd kierował się wyłącznie własnymi ocenami sytuacji politycznej w kraju, odnoszącymi się do złych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rozprawa wyznaczona na 16 listopada br. została odwołana. W sprawie nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2022
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda już raz przystopował radykalne zmiany w Kodeksie karnym, kierując go do Trybunał Konstytucyjnego. Teraz skierowano do jego podpisu nowelę, która praktycznie powiela tamte przepisy. Adwokatura już apeluje o prezydenckie weto. Zagrożenie widzą też sędziowie, bo nowe przepisy zmieniają filozofię karania, wzmacniają pozycję prokuratury i ograniczają samodzielność sędziów.
Patrycja Rojek-Socha
22.11.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W ostatnim czasie w mediach kreślony jest obraz syndyka jako osoby, która pozostaje poza kontrolą systemu, mimo pełnienia istotnej funkcji z racji zarządzania cudzym majątkiem. Czy tak rzeczywiście jest i czy potrzebny jest w tym zakresie większy nadzór? Pisze o tym Bartosz Sierakowski z Zimmerman Sierakowski Partnerzy Kancelaria radców prawnych i adwokatów.
Bartosz Sierakowski
22.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Szalejąca inflacja napędzi falę pozwów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sprawy frankowe stanowią istotną część sporów toczących się obecnie przed polskimi sądami. Ale będzie ich jeszcze więcej, zwłaszcza w przypadku spadku wartości złotego. Od złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku mija przeważnie od kilku miesięcy do kilku lat. Wpływ na to mają banki, które podejmują działania torpedujące przebieg procesu - pisze radca prawny Adrian Goska.
Adrian Goska
22.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

TVP przeprosi za homofobiczny film "Inwazja"

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Telewizja Polska zapłaci 10 tysięcy zł na cele społeczne i przeprosi w głównym wydaniu "Wiadomości" - sąd wydał wyrok w sprawie reportażu "Inwazja", którego treść uderzała w społeczność LGBT. Materiał dotyczył działalności aktywistów i organizacji parad równości. Pozew do sądu wniosła Kampania Przeciwko Homofobii.
Monika Sewastianowicz
21.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Komornicy w całej Polsce zaprotestują w poniedziałek przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii komorniczych. Ich kancelarie będą zamknięte. Akcja wiąże się bezpośrednio z atakiem dłużnika na Ewę Kochańską, komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie. Została ona ugodzona nożem i zmarła w wyniku doznanych obrażeń.
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2022
Wymiar sprawiedliwości
Pandemia w odwrocie, ale nadal obowiązują przepisy, zgodnie z którymi rozprawy w sprawach cywilnych powinny być przede wszystkim prowadzone w trybie online, a stacjonarnie dopiero gdy rozpoznanie ich na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne i nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia uczestników. Tyle że teraz głównie to pełnomocnicy wnioskują o rozprawy zdalne, bo sądy przeszły już na tryb przedcovidowy.
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

SN: Jeśli sąd uzna przepis za niekonstytucyjny, może go pominąć

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sąd rozpoznający sprawę, pozbawiony możliwości skierowania do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy ze względu na to, że ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK zakazuje rozpoznawania przepisów już nieobowiązujących, może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna go za niezgodny z Konstytucją RP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.11.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Krajowy Rejestr Mediatorów ma być sposobem na uporządkowanie rynku mediacji, bo listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych zastąpi jedna, ogólnopolska i w dodatku elektroniczna. Mediatorzy podkreślają jednak, że to dobry moment na uregulowanie i innych kwestii związanych z ich kształceniem - choćby na zastanowienie się nad tym, kto i na jakiej podstawie może to robić.
Patrycja Rojek-Socha
21.11.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości