Choć zasadnicza część ostatniej noweli tarczy antykryzysowej dotyczy wsparcia finansowego dla przedsiębiorców to znalazły się w niej zmiany prawne, które regulują rozpoznawanie wniosków o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według Kpc. Nowe prawo obejmie zatem zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem - pisze adwokat Joanna Szewczyk- Stępień.
Joanna Szewczyk-Stępień
26.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
25 kwietnia to Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Jak podkreślają prawnicy, w dobie koronawirusa ma to szczególne znaczenie bo liczba przypadków ograniczania kontaktów z dzieckiem - z powodu strachu lub konfliktu - znacznie wrosła. Szansą mogą być wnioski o ich zabezpieczenie - daje ją ostatnia nowela tarczy antykryzysowej.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie kredytu frankowego zasugerował bankom, że mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. Jego zdaniem prawo unijne i wyrok TSUE takiej koncepcji nie wyklucza. Jednak wielu prawników ma odmienne zdanie. Ich zdaniem SN myli się w tej kwestii.
Jolanta Ojczyk
25.04.2020
Kredyty frankowe

Mediacja tarczą antykryzysową dla Temidy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do sądów powszechnych w I półroczu 2019 roku wpłynęło 8,5 mln nowych spraw, to o przeszło 830 tysięcy więcej w porównaniu z tożsamym okresem 2018 r. Nie ma przy tym podstaw, aby twierdzić, że napływ ten w kolejnych latach będzie mniejszy. Stan epidemii uwidocznił jak ważne jest sprawne i szybkie funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - pisze adwokat i mediator Karolina Wrąbel.
Karolina Wrąbel
25.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy wyjaśnił wątpliwości co do sposobu wykładni art. 209 kk dotyczący uchylania się zobowiązanego od obowiązku alimentacyjnego, którego nowelizacja została dokonana w sposób nieprzemyślany i bez konsultacji z praktykami - ocenia Beata Morawiec, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.04.2020
Prawnicy Prawo rodzinne
Szef Prokuratury Krajowej Bohdan Święczkowski skierował do pierwszej prezes Sądu Najwyższego pismo z pytaniem o podstawę prawną wydania przez nią zarządzenia nakazującego Izbie Dyscyplinarnej przekazanie do izb Karnej i Pracy SN wszystkich prowadzonych spraw. Prof. Małgorzata Gersdorf jest tym wystąpieniem zaskoczona i stwierdza, że prokuratura nie ma prawa stawiać Sądowi Najwyższemu takich pytań.
Krzysztof Sobczak
24.04.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Trybunał Konstytucyjny jest sądem ostatniego słowa w Polsce nawet wobec orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE - powiedział w piątek wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Tymczasem dzień wcześniej komisarz UE stwierdził, że Polska musi wykonać postanowienie w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN. I zagroził sankcjami.
Krzysztof Sobczak
24.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawo do sądu zostanie przywrócone?

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Proponowane przez resort sprawiedliwości rozwiązania to absolutne minimum i konieczność wynikająca z potrzeby przywrócenia obywatelom prawa do sądu. Prawa tego nie można ograniczać nawet w stanie wojennym, a tym bardziej w obecnym czasie - piszą adwokaci Grzegorz Prigan i Karol Pachnik.
Grzegorz Prigan Karol Pachnik
24.04.2020
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, 23 kwietnia br., że stawki wynagrodzeń dla pełnomocników z urzędu zawarte w rozporządzeniu z 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniach cywilnych są złamaniem konstytucyjnej zasady równości i ochrony własności. Orzekał jednomyślnie trzyosobowy skład sędziowski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.04.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Prof. Zagrodnik: Polski proces karny trudny dla oskarżonych

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W polskim modelu procesu karnego dochodzi do konfrontacji oskarżonego z aparatem państwa, jego organami, z ich szerokim zapleczem personalnym, aparatem techniczno-organizacyjnym i zasobami finansowymi. Osoba nieprzygotowana do tego jest bez szans, a obrońca jest prawdziwą ostoją nie tylko interesów oskarżonego, ale również szerzej rozumianych praw i wolności - mówi prof. Jarosław Zagrodnik.
Krzysztof Sobczak
24.04.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przyjmowane przez państwo regulacje szczególne w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie pandemii powinny być czasowe, niezbędne i proporcjonalne. Wprowadzone instytucje zawieszenia biegu terminów procesowych i administracyjnych spełniły swoją rolę i brak jest podstaw do dalszego ich utrzymywania - wskazuje warszawska OIRP.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Przeprowadzenie rozprawy w trybie telekonferencji, także z miejsca innego niż sąd, przywrócenie biegu terminów w sprawach, które mogą być rozstrzygane na posiedzeniach niejawnych, rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji w składzie jednoosobowym i korzystanie z ePUAP-u przy wnoszeniu spraw pilnych do sądu - to główne zmiany w tarczy antykryzysowej zaproponowane przez resort sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Prokuratura Regionalna w Lublinie zatrzymała 29-letniego Krzysztofa J. podejrzanego o wyciek danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Mężczyzna jest pracownikiem jednej z firm zewnętrznych, z którą KSSiP zawarła umowę o świadczenie usługi zarządzania zasobami serwerowymi.
Robert Horbaczewski
23.04.2020
Prawo karne Prawnicy RODO

W PE krytyka Polski za ograniczanie niezależności sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Podczas debaty zorganizowanej w czwartek w komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego przedstawiciele największych grup politycznych wypowiedzieli się krytycznie o sytuacji w sferze praworządności w Polsce. Polemizował z nimi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ale nie przekonał ani europosłów, ani komisarza ds. sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
23.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące i nie mogą być podważane przez sądy krajowe, nawet te konstytucyjne - oświadczył w czwartek unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders. Zapowiedział, że Komisja będzie z uwagą przyglądała się sytuacji w SN, a on nie zawaha się przed poproszeniem kolegium KE o podjęcie odpowiednich środków.
Krzysztof Sobczak
23.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wydatki na zakup składników majątku firmowego, których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł, nabyte przy wykorzystaniu jednorazowej pomocy z Urzędu Pracy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Możliwość ta istnieje, mimo, że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT.
Wiesława Moczydłowska
23.04.2020
Prawnicy PIT Małe i średnie firmy
Prawo części sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania kwestionuje nie tylko Rzecznik Praw Obywatelskich i I prezes Sądu Najwyższego, ale także niektórzy sędziowie tego Trybunału. Piotr Pszczółkowski twierdzi, że niejasne są procedury rozpatrywania wniosków o wyłączenie sędziów. I niektórzy z nich orzekają we własnych sprawach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.04.2020
Prawnicy

Sądy w czasie epidemii nieczynne, a prawa przedsiębiorców zagrożone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Wskutek ogłoszenia najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a aktualnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 działalność sądów w Polsce uległa znacznemu ograniczeniu. Może to budzić obawy przedsiębiorców, że w przypadku sporów z kontrahentami zostaną pozbawieni możliwości sądowej ochrony swoich praw - piszą Monika Leszko i Paweł Bartosiewicz
Monika Leszko Paweł Bartosiewicz
23.04.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Brak testamentu oznacza, że majątek po śmierci dziedziczą krewni. Problem pojawia się, kiedy spadkodawca jest w konflikcie ze swoimi spadkobiercami. Może wtedy spróbować skorzystać z instytucji wydziedziczenia. Musi jednak zrobić to w testamencie, uzasadniając, dlaczego decyduje się na taki krok.
Patrycja Rojek-Socha
23.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) przygotował już wniosek w sprawie usunięcia ze swojego grona polską Krajową Radę Sądownictwa. Zdaniem tej organizacji, KRS działa wbrew interesom europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. KRS ma miesiąc na przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
22.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bezpłatny LEX Alert Koronawirus przeprowadzi przez czas pandemii

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W czasach koronawirusa prawo zmienia się bardzo często i szybko – samą tarczę antykryzysową nowelizowano ostatnio kilkukrotnie. Ustawodawca nie ułatwia sprawy, wprowadzając przepisy, które zawierają luki i budzą wiele pytań. W trudnych czasach pandemii trzeba korzystać z pewnych i sprawdzonych źródeł wiedzy. Dlatego naszym Czytelnikom i Klientom udostępniamy bezpłatnie specjalną bazę wiedzy, uwzględniającą wszystkie prawne aspekty Covid-19.
Agnieszka Matłacz
22.04.2020
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych zwrócił się do prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie o rozważenie zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych siedmiorga sędziów tego sądu. Powodem ma być ich udział w postanowieniach kwestionujących status sędziów powołanych z udziałem nowej KRS.
Grażyna J. Leśniak
22.04.2020
Wymiar sprawiedliwości

Trochę mniej wyroków śmierci na świecie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Liczba egzekucji na świecie spadła w ubiegłym roku o 5 proc. i była najmniejsza od dekady. Są jednak wyjątki od tej tendencji, bo np. Arabia Saudyjska, Irak, Sudan Południowy i Jemen działają wbrew globalnym trendom i zwiększają liczbę egzekucji - wynika z raportu Amnesty International. Jego autorzy stwierdzają też, że nie wszystkie państwa ujawniają dane na ten temat.
Krzysztof Sobczak
22.04.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ponieważ zgromadzenie Sądu Najwyższego nie wyłoniło w wymaganym przez ustawę terminie kandydatów na pierwszego prezesa, mimo że mogło się ono odbyć, powierzę pełnienie obowiązków I prezesa Sądu Najwyższego jednemu z sędziów SN - zapowiedział prezydent Andrzej Duda.
Krzysztof Sobczak
22.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trwają rozmowy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a przedstawicielami organów administracji skarbowej o możliwości udostępnienia danych o adwokatach - dowiedziało się Prawo.pl. Z uzyskanych informacji wynika, że etap jest wstępny i ma chodzić o możliwość weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu. Jednak cześć adwokatów jest tym zaniepokojona.
Patrycja Rojek-Socha
22.04.2020
Prawnicy

Prof. Ereciński: Narasta przewlekłość z braku postępowań online

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie Prawo gospodarcze
Ograniczone możliwości wykorzystania komunikacji elektronicznej sądu ze stronami doprowadzi do dalszej przewlekłości postępowań sądowych - uważa prof. Tadeusz Ereciński, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, redaktor naczelny "Przeglądu Sądowego". - Należy żałować, że rząd wycofał się z przepisów dotyczących pism procesowych online, ich wnoszenia i doręczania - dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie Prawo gospodarcze
Po zaledwie kilku tygodniach epidemii do komorników już zgłaszają się dłużnicy alimentacyjni twierdząc, że nie są w stanie spłacać zobowiązań. Coraz więcej takich spraw trafia też do sądów. Na ostateczne rozstrzygnięcia na razie nie ma co liczyć - rozprawy wyznaczane są za kilka miesięcy. Sprawy o alimenty nie zostały uznane w tarczy antykryzysowej za pilne.
Patrycja Rojek-Socha
22.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie było i nie ma sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem, ani między prezydentem a SN - twierdzą sędziowie Trybunału, którzy zgłosili zdania odrębne do wydanego we wtorek wyroku. Wskazali m.in., że wniosek Marszałek Sejmu wpłynął zanim powstała zaskarżona uchwała SN, a do tego TK pośrednio uchylił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ustawodawca pozwolił na to, by organy administracji publicznej odbywały posiedzenia w sposób zdalny, nic nie stało na przeszkodzie, aby podobne rozwiązania zastosować do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN - czytamy w oświadczeniu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.
Patrycja Rojek-Socha
21.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
To jedna z najbardziej wyczekiwanych regulacji i przez samych biegłych i przez sędziów oraz prawników. Prace nad nią trwają od lat, ponad rok temu powstała robocza wersja, została jednak skrytykowana przez oceniających ją ekspertów i...słuch po niej zaginął. Teraz do sprawy wraca Rzecznik Praw Obywatelskich - wskazuje, że potrzeba kompleksowej ustawy jest pilna.
Patrycja Rojek-Socha
21.04.2020
Wymiar sprawiedliwości