W zastępstwie Przewodniczącego Zespołu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara, posiedzenie prowadził Krzysztof Śmiszek
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pierwszym tematem była kwestia wyboru sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Omówiono propozycje krajowych procedur oraz składu Zespołu ds. wyłaniania kandydatów. Uczestnicy posiedzenia podkreślili konieczność zmiany trybu wyboru, tak, aby procedura ta była transparentna i rzetelna. Ministerstwo Sprawiedliwości oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych zadeklarowali wolę współpracy nad nowelizacją zarządzenia MSZ z 2012 roku, w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego ETPCz.

Kolejnym punktem obrad Zespołu była prezentacja proponowanych zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Najważniejsze cele nowelizacji ustawy zreferował wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Resort sprawiedliwości pracuje nad tym dwutorowo: z jednej strony analizowane są ustawy dotyczące najpilniejszych kwestii (przepisów wprowadzonych tzw. ustawą kagańcową), z drugiej prowadzone są prace nad całościową reformą ustroju sądownictwa.

Zobacz również: Prof. Safjan odchodzi z Trybunału unijnego

Swoje propozycje zaprezentowali również przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich. Część postulatów dotyczyła zaprezentowanego w ostatnim czasie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W posiedzeniu - oprócz stałych uczestników Zespołu - wzięli udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń sędziowskich:

  • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” –  reprezentowane przez prof. Krystiana Markiewicza;
  • Stowarzyszenie Sędziów THEMIS – reprezentowane przez Prezes Honorową Irenę Kamińską;
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka – reprezentowana przez Prezesa Zarządu Macieja Nowickiego i Marcina Szweda;
  • Fundacja Wolne Sądy – reprezentowana przez Sylwię Gregorczyk-Abram. Paulinę Kieszkowską-Knapik i Michała Wawrykiewicza;
  • Kancelaria Prawna Romanowski i Wspólnicy – prezentowana przez prof. Michała Romanowskiego.
     

To kolejne na przestrzeni ostatnich dni posiedzenie Zespołu. Poprzednie, które odbyło się 16 stycznia br. poświęcone było projektowi nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa tak, aby jej przepisy były zgodne z zapisami Konstytucji RP oraz uregulowaniami traktatowymi.
Zespół do spraw przywracania praworządności został powołany 13 grudnia ub. roku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należą m.in. działania legislacyjne i opiniowanie projektów dokumentów związanych z przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego.