Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odroczyła do 2 grudnia br. ogłoszenie wyroku w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego na wyrok odmawiający odszkodowania i zadośćuczynienia dzieciom zrehabilitowanego więźnia politycznego. Żądają one uchylenia wyroku i zasądzenia wyższej kwoty za krzywdę wyrządzoną przez państwo.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2021
Prawo karne
Rynek prawny odczuwa skutki pandemii - konkurencja jest zdecydowanie większa, a prawnicy, chcąc nie chcąc, musieli się przestawić choćby na nowe technologie. Jednak nawet w trudnych czasach kancelarie mogą wzmocnić swoją pozycję - warto docenić specjalizację, często w wąskim obszarze, transparentne relacje z klientami i dostosowanie się do ich zmieniających potrzeb.
Patrycja Rojek-Socha
19.11.2021
Prawnicy
Ostatnie dni pokazują, że władza świetnie sobie radzi z sędziami bez Izby Dyscyplinarnej, świadczą o tym "hurtowe" zawieszenia sędziów, którzy przestrzegają praworządności i nie chcą orzekać razem z sędziami wybranymi przez neoKrajową Radę Sądownictwa. Te zawieszenia odbywały się na podstawie zarządzeń ministra sprawiedliwości albo prezesów sądów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może uzyskać świadczenia w toku postępowania likwidacyjnego. Niezadowolony z jego wyników może też podjąć decyzję o zgłoszeniu żądań na drodze procesu cywilnego i dochodzić realizacji swoich roszczeń w postępowaniu karnym. Możliwości jest wiele - tyle że roszczeń nie można kumulować, a świadomość społeczna o co i jak można walczyć jest nadal mała.
Aleksandra Partyk
19.11.2021
Prawo karne Prawo cywilne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytań prawnych o dopuszczalność wniesienia skargi nadzwyczajnej w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego przy udzielaniu kredytu denominowanych we frankach szwajcarskich. Sprawa ta dotyczy rozliczenia kredytu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2021
Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe
Polskie reformy wymiaru sprawiedliwości stanowią źródło poważnego zaniepokojenia. Zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na wymiar sprawiedliwości ze szkodą dla niezawisłości sędziów - mówił w czwartek na posiedzeniu sejmowych komisji komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didier Reynders.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Grupa organizacji społecznych zwróciła się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego z apelem o wsparcie w wypracowaniu silnej, europejskiej regulacji, która pozwoli skutecznie egzekwować przestrzeganie przez przedsiębiorstwa praw człowieka i ochrony środowiska w globalnych łańcuchach wartości.
Krzysztof Sobczak
18.11.2021
Środowisko Rynek i konsument Prawo unijne
Postanowienia dotyczące indeksacji zamieszczone w umowie kredytu muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty tak, aby na jej podstawie konsument mógł samodzielnie określić kurs waluty obowiązujący danego dnia. A artykuł kodeksu cywilnego o badaniu okoliczności oświadczenia woli nie może służyć do naprawiania nieuczciwego postanowienia. Tak w czwartek uznał TSUE w kolejnej polskiej sprawie.
Jolanta Ojczyk
18.11.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w czwartek, że projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostanie pokazany do końca listopada. Jednocześnie przedstawiony ma być również alternatywny model postępowań dyscyplinarnych dla sędziów i inych prawników. To już kolejny termin wskazywany w tej sprawie przez przedstawicieli obozu rządzącego.
Krzysztof Sobczak
18.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W stanie prawnym wprowadzonym od 7 listopada 2019 r. nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji w sprawie toczącej się w postępowaniu uproszczonym w składzie jednego sędziego - tak brzmi uchwała trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do pomysłu, by przy rozwodach osób wychowujących małoletnie dzieci, wprowadzić mediację. Oczywiście ma być dobrowolna, a resort liczy na to, że jeśli nawet nie doprowadzi do pełnego pojednania, to ułatwi rozstanie w zgodzie. Potencjał w mediacji widzi też coraz więcej prawników, bo dobrze przeprowadzona ułatwia ustalenia choćby w zakresie alimentów czy kontaktów z dzieckiem.
Patrycja Rojek-Socha
18.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie mediacji. Pracujemy też nad tym, by wiedza o niej trafiała do jak najmłodszych osób. Co więcej, w naszej ocenie istotna jest również e-mediacja, dlatego w ramach projektu Krajowego Rejestru Mediatorów planujemy szkolenia właśnie z tego zakresu - mówi wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.
Patrycja Rojek-Socha
18.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce by zajęcia seminaryjne dla aplikantów komorniczych rozpoczynały się nie później niż 21 stycznia i trwały do 31 grudnia. Propozycje uzasadnia tym, że obecne rozwiązanie - czyli rozpoczęcie ich w pierwszy poniedziałek po Nowym Roku, jest niewygodne i trudne organizacyjnie zarówno dla aplikantów, jak i izb komorniczych.
Patrycja Rojek-Socha
18.11.2021
Wymiar sprawiedliwości
Po rozmowie z prezydentem i zapoznaniu się ze stanem prac legislacyjnych w Kancelarii Prezydenta I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska postanowiła przedłużyć obowiązywanie swoich zarządzeń wstrzymujących rozpoznawanie nowych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2021
Prawnicy
Radca prawny naruszył godność swego zawodu i naraził autorytet całego samorządu występując w sądzie jako powód i zarazem pełnoprawny przedstawiciel tego zawodu. Mimo zawieszenia orzeczonego prawomocnie przez sąd. Izba Dyscyplinarna oceniła w ydanym w środę orzeczeniu, że niedozwolone było nawet występowanie we własnej sprawie w takiej roli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kancelaria Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy, doradzająca m.in. w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych łączy siły z warszawską kancelarią Gujski Zdebiak specjalizującą się w tych samych obszarach. Cel to wzmocnienie praktyki. Skutkiem ma być zdolność do sprostania najtrudniejszym wyzwaniom w doradztwie prawnym w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Patrycja Rojek-Socha
17.11.2021
Rynek
Przy orzeczeniu o prawnej niedopuszczalności wydania osoby ściganej, wydatki poniesione na adwokata lub radcę prawnego ponosi Skarb Państwa. Podstawę do zasądzenia zwrotu wydatków w związku z ustanowieniem obrońcy może stanowić artykuł kodeksu postępowania karnego dotyczący uniewinnienia lub umorzenia postępowania - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego utrzymała 16 listopada br. wyrok sądu I instancji uznając obwinionego Andrzeja M. – sędziego w stanie spoczynku - winnym popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu. To pierwsza dyscyplinarka sędziowska od czasu zawieszenia tych spraw przez I Prezes SN. Następna dotyczyła zawieszenia w czynnościach sędziego, który nie uznał wyroku neo-sędziego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2021
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W tym roku konkurs Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra obchodzi okrągłe, dziesiąte urodziny. To zaś oznacza, że nominowanych do finału było już ponad 200 prawników, a na podium stało 21. Kolejnych finalistów poznamy już 23 listopada. Wszystkich łączy jedno: sami zapracowali na wygraną, a konkurs dodaje im tylko skrzydeł. Wszyscy osiągają sukcesy, niektórzy wręcz spektakularne.
Jolanta Ojczyk
17.11.2021
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości od lat szuka sposobu na rodziców utrudniających kontakty z dzieckiem, tym bardziej, że problem pogłębił się w dobie koronawirusa. Teraz chce, by sędziowie zlecali kuratorom nadzór nad ich realizacją. Projektowane rozwiązanie budzi wątpliwości prawników i kuratorów. Ci ostatni boją się natłoku nowych obowiązków i nie wierzą w skuteczność takiej kontroli.
Patrycja Rojek-Socha
17.11.2021
Wymiar sprawiedliwości
Istnieją liczne pozytywne aspekty ugodowego zakończenia sporu. Jeśli strony chcą zawrzeć ugodę przed sądem, to sąd będzie czuwał nad jej zgodnością z prawem. Decyzja o zawarciu takiego porozumienia powinna być każdorazowo przemyślana przez strony. Ugoda nie jest celem samym w sobie - wskazuje sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.
Aleksandra Partyk
17.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawo wciąż popularnym kierunkiem studiów

Prawnicy Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (36 026), psychologia (35 264), zarządzanie (29 272), kierunek lekarski (21 620 – z wyłączeniem danych z uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) i prawo (20 541).
Monika Sewastianowicz
16.11.2021
Prawnicy Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Rada ministrów przyjęła projekt ustawy, która przewiduje odpowiedzialność karną dyrektorów szkół za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi. Według wnioskodawców to konieczne, żeby załatać lukę w przepisach, ale pojawiają się głosy, że celem zmiany jest wywołanie efektu mrożącego.
Monika Sewastianowicz
16.11.2021
Prawo karne Zarządzanie oświatą

Dubois i Stępiński: Strażnik prawa namawia do obywatelskiego nieposłuszeństwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Minister sprawiedliwości nawołujący narodowców do nieposłuszeństwa obywatelskiego sprawia wrażenie jakby nie rozumiał istoty tego terminu. A jest to działanie obywateli, którzy w proteście przeciwko polityce rządzących decydują się na świadome naruszenie prawa wiedząc, że czeka ich za to kara. Jak więc przedstawiciel władzy może nawoływać do protestu wobec tej władzy?
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
16.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi, zezwalającemu ministrowi sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania minister, będący zarazem prokuratorem generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
16.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dzisiaj, tj. 16 listopada wygasają zarządzenia pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej w sprawie wstrzymania się przez Izbę Dyscyplinarną od orzekania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Wokanda Izby na ten tydzień jest bogata. Przewiduje rozpoznawanie dyscyplinarek prokuratorów i sędziów, a także radców prawnych, choć kosztuje to rząd polski milionowe kary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy przepis noweli tarczy antykryzysowej wprowadzający jako zasadę, że podczas pandemii i rok po niej sądy mają rozpoznawać sprawy w składzie jednego sędziego jest zgodny z konstytucją. Jeden z sądów uznał, że to praktycznie wyklucza z orzekania ławników, a więc ogranicza też prawo obywateli do sądu.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2021
Wymiar sprawiedliwości
Już dwa lata minęły od rewolucyjnej zmiany procedury cywilnej, a Sąd Najwyższy nadal odpowiada na pytania jak ją stosować. To z kolei nie służy ani szybkości postępowań, ani samemu orzecznictwu. Co więcej, część instytucji, które miały być flagowe - jak np. posiedzenie przygotowawcze - okazała się martwa, bo uregulowano je zbyt kazuistycznie lub błędnie.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Przygotowane zostaną propozycje zmian w Kodeksie karnym, które wzmocnią ochronę Polski przed działaniami o charakterze dezintegracyjnym, wymierzonymi w wizerunek Polski lub związanymi ze szpiegostwem - zapowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem obecnie te kary są bardzo łagodne.
Krzysztof Sobczak
15.11.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Nie popełnia przestępstwa świadek składający fałszywe zeznanie z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, jeśli — realizując prawo do obrony — zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Jednak będzie ukarany, jeśli kłamie broniąc współuczestnika przestępstwa - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.11.2021
Prawo karne Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski