Zapewnienie lepszej niż dotąd ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt mieszkaniowy -...
PAP
15.07.2017
Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu ministra kultury i...
PAP
15.07.2017
Bez poprawek Senat przyjął w sobotę w nocy nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o...
PAP
15.07.2017
Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na procedurę za odmowę relokacji uchodźców. Rząd...
PAP
15.07.2017
Do Sejmu wpłynął w piątek projekt grupy posłów PiS nowelizujący ustawę o statusie sędziów TK -...
PAP
15.07.2017
Prawnicy
Brak wystarczających gwarancji, że nowa instytucja będzie odporna na wpływy polityczne, mała szansa...
PAP
15.07.2017
Senat poparł ustawę wprowadzającą zmiany w programie 500 plus; senatorowie nie zgodzili się na...
PAP
15.07.2017
Polskie Stowarzyszenie Rodziców Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech zaapelowało w piątek do...
PAP
15.07.2017
Na drogi wyjeżdża coraz więcej pojazdów wyposażonych w systemy telematyczne, w tym urządzenia GPS....
Krzysztof Sobczak
15.07.2017
Większa dostępność środków z funduszy europejskich, ułatwienia i uproszczenia procedur w ubieganiu...
PAP
15.07.2017
Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw oraz zmianę przepisów dot....
PAP
14.07.2017
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będzie podejmować czynności w postępowaniu przed...
Andrzej Perzyna
14.07.2017
Można powiedzieć, że standardy państwa demokratycznego nie zostały naruszone. W wielu krajach to...
PAP
14.07.2017
9 sierpnia troje sędziów Sądu Najwyższego ma zbadać kasacje ws. Mariusza Kamińskiego i innych b....
PAP
14.07.2017
Ta władza jest demokratyczna, była i będzie demokratyczna; zapewniam, że będą się odbywały normalne...
Krzysztof Sobczak
14.07.2017
Komisja Europejska na wniosek jej szefa zajmie się w przyszłym tygodniu sytuacją w Polsce -...
Krzysztof Sobczak
14.07.2017
Nowe przepisy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich nałożyły na przedsiębiorców wiele obowiązków....
Krzysztof Sobczak
14.07.2017
Przyjęta przez projektodawcę graniczna kwota 400 zł jest zbyt niska w odniesieniu do ogólnego...
Krzysztof Sobczak
14.07.2017
Porządek obrad Senatu zostanie uzupełniony o ustawę o KRS oraz ustawę o ustroju sądów powszechnych...
PAP
14.07.2017
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zaproponowała żadnych poprawek do...
PAP
14.07.2017
Minister sprawiedliwości pod rządami znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym będzie miał wpływ na...
PAP
14.07.2017
Potrzeba jeszcze kilku tygodni nim będziemy mogli pokazać docelową ustawę abonamentową; projekt...
PAP
14.07.2017
Pracownikom powołanym na stanowisko dyrektora placówki kulturalnej nie przysługuje roszczenie o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.07.2017
Marszałek Sejmu skierował do pierwszego czytania projekt poselski wprowadzający do polskiego...
Krzysztof Sobczak
14.07.2017
Prawo do kasacji stało się iluzją i my to zmieniamy. Chcemy stworzyć sądy kasacyjne, które oprócz...
Krzysztof Sobczak
14.07.2017
W piątek 14 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i prawa o...
Krzysztof Kwiatkowski
14.07.2017
Gdy wierzyciel spółki jawnej nie może zaspokoić swoich roszczeń z majątku przedsiębiorstwa, to może...
Aleksandra Partyk
14.07.2017
10 osób zostało oskarżonych ws. bezprawnego przejmowania udziałów w ośmiu kamienicach na terenie...
PAP
13.07.2017
Kancelaria Greenberg Traurig reprezentowała Innova Capital, wiodący środkowoeuropejski fundusz...
Krzysztof Sobczak
13.07.2017
Rynek
I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf będzie zabiegała o spotkanie z prezydentem...
PAP
13.07.2017