Czytaj: MS chce ograniczyć prawo do tajemnicy zawodowej >>
 
W przyjętej w piatek 28 września br. uchwale Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi przez Ministra Sprawiedliwości, które dotyczą zmian w zakresie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego) przypomina, że tajemnica zawodowa ma charakter gwarancyjny, a jej beneficjentami są obywatele. - Ochrona wynikająca z przestrzegania tajemnicy zawodowej gwarantuje między innymi prawo do rzetelnego procesu oraz prawo do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa  międzynarodowego - czytamy w oświadczeniu.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych stwierdza, że praktyki organów państwa, których skutkiem jest zagrożenie lub naruszenie tajemnicy zawodowej, w tym poprzez inicjowanie zmian ustawodawczych zmierzających do przekazania decyzji o uchyleniu tajemnicy zawodowej prokuratorowi, w miejsce niezawisłych sądów, godzą w zaufanie obywateli do państwa, prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa, podważając wiarygodność oraz legitymację wymiaru sprawiedliwości. - Takie postępowanie godzi w podstawowe zasady państwa prawa, prowadząc jednocześnie do erozji tych zasad - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj: Po poradę prawną najbezpieczniej do księdza >>