Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego. Projekt nie jest jeszcze w całości znany, ale po doniesieniach mediów przedstawiciele MS przynają, że zawiera on takie propozycje.

Jest taki projekt

Powiedział o tym rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak. Odnosząc się do kwestii tajemnicy adwokackiej stwierdził, że jest to przedmiotem prac, ale podkreślał, że "mówimy o bardzo wstępnych analizach, rozmowach wewnątrz resortu sprawiedliwości, co do danej tajemnicy, nie zapadły jeszcze żadne decyzje". Zdaniem rzecznika, zanim ten projekt ujrzy światło dzienne, zanim zostanie zaprezentowany i trafi na ścieżkę legislacyjną, to jeszcze wiele może się zmienić. - Także trudno tu mówić o konkretnym pomyśle, o konkretnym zapisie - powiedział rzecznik MS.

Komentarz: Po poradę prawną najbezpieczniej do księdza >>

To, że prace nad zmianami dotyczącymi tajemnicy zawodowej rzeczywiście trwają, potwierdził także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak poinformował, z propozycją wprowadzenia takich zmian wystąpili do MS prokuratorzy. - Sprawa jest związana z zagrożeniem terrorystycznym i tymi najcięższymi przestępstwami, które są w dzisiejszej rzeczywistości - nie tylko polskiej ale i europejskiej - pewną zmorą. Prokuratorzy poszukują możliwości dotarcia do dowodów - oczywiście pod kontrolą sądów - które pozwalałyby skutecznie zwalczać najcięższą przestępczość - mówił minister. Jak wskazywał, że chodzi m.in. o takie przestępstwa jak: pranie brudnych pieniędzy czy "wielkie sprawy VAT-owskie".

Także zdaniem ministra są jeszcze "różne koncepcje".  - Temat trzeba bardzo ostrożnie potraktować, przedyskutować wszystkie zalety i wady - wskazał Zbigniew Ziobro. I dodał, że nie chciałby jeszcze w tej sprawie "zajmować stanowiska", bo jest na etapie wysłuchiwania stanowisk ekspertów, którzy pracują nad zmianami.

Prokurator lub sąd zwolni z tajemnicy

Minister sprawiedliwości nie całkiem precyzyjnie przedstawia intencje autorów projektu. Według obecnie znanej jego wersji zwolnienie prawnika lub innego przedstawiciela zawodów zaufania publicznego z tajemnicy zawodowej nie będzie wymagało zgody sądu. Zdecydować o tym będzie mógł prokurator lub sąd. Odpowiedni przepis w projekcie przewiduje, że "Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej, nie mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy. Zwolnienie może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Na postanowienie w przedmiocie zwolnienia z tajemnicy przysługuje zażalenie; zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje inny równorzędny skład tego sądu.”