Kadencja obecnego RPD Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Sejm po raz pierwszy podszedł do wyboru jego następcy w połowie września. Rozpatrywano wówczas trzech kandydatów: dr hab. Ewę Jarosz (popierana przez PO, Nowoczesną i PSL), Pawła Kukiz-Szczucińskiego (popierany przez Kukiz'15) oraz kandydatkę PiS Sabinę Lucynę Zalewską. Zalewska sama się wycofała, Jarosz i Kukiz-Szczuciński nie uzyskali poparcia ani komisji ani Sejmu. Dawidziuk jest jedyną kandydatką zgłoszoną przy kolejnym wyborze. 

Czytaj: Nie ma nowego Rzecznika Praw Dziecka - Sejm nie wyłonił>>

Socjolog, ekspertka od osób niepełnosprawnych

Dudzińska urodziła się 5 maja 1965 w Lublinie. Jest socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2013-2014 była zastępcą prezesa ds. programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była także przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności.

Nominowano ją m.in. do nagrody Gazety Stołecznej "Stołek" roku 2011 za działalność na rzecz utworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w Warszawie i otrzymała nagrodę od czytelników za działalność na rzecz uczniów niepełnosprawnych.

Program "Za życiem", ochrona praw niepełnosprawnych dzieci.

 


Czytaj: Rzecznik poprawia swoją definicję dziecka - już nie "od poczęcia">>

Opracowała też wiele ekspertyz z zakresu polityki społecznej i oświatowej, w tym dotyczących programu "Za życiem", prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji oraz sposobu finansowania zadań oświatowych. Była członkiem zespołów ekspertów m.in. przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

Czytaj: Zalewska nie będzie Rzecznikiem Praw Dziecka - zrezygnowała>>