Była to pierwsza w Polsce konferencja naukowo – praktyczna, która koncentrowała się na praktyce stosowania arbitrażu i mediacji oraz technikach jakie są stosowane w negocjacjach. Wyjątkowość konferencji sprowadzała się przede wszystkim do prelegentów, którzy są wybitnymi znawcami w swojej dziedzinie. Wykłady inauguracyjne przedstawili: Prof. dr hab. Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

Obaj prelegenci podkreślali zalety zarówno arbitrażu jak o mediacji. Zwrócili uwagę między innymi na takie cechy tych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów jak: szybkość, profesjonalizm i fachowość arbitrów, oszczędność kosztów czy swoboda wyboru arbitrów i mediatorów.

 

Czytaj: W 2017 roku nie było ani jednej mediacji w sądach administracyjnych

Wśród poruszanych na konferencji tematów znalazły się m.in.:

  • Zalety arbitrażu handlowego w rozstrzyganiu sporów gospodarczych;
  • Zalety mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych
  • Status prawny arbitra;
  • Sądownictwo międzynarodowe i arbitraż międzynarodowy. Podobieństwa i różnice;
  • Mediacje administracyjne w praktyce działania przedsiębiorców;
  • Negocjacje prawnicze w obrocie handlowym.

Prezentacja arbitrażu, mediacji i negocjacji  przez znawców tematyki będących przedstawicielami nauki i praktyki spowodowała, iż uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną okazję pozyskania bezcennej wiedzy praktycznej, która została przedstawiona także na przykładach.

Czytaj: Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Przesłanie, które płynie z niniejszej konferencji można podsumować następującym stwierdzeniem:

Nie sztuką jest wygrać pozew, sztuką jest go uniknąć”.

Organizatorami tego wydarzenia były trzy krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, natomiast Wolters Kluwer Polska był jednym z partnerów konferencji.

Konferencja odbyła się 27 i 28 września w Krakowie.

Czytaj:  Seweryński Michał, Mediacja>>

Katarzyna Irytowska