Egzamin na aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną odbył się 29 września 2018 r. - jak podaje resort sprawiedliwości, z tegorocznym testem zmierzyło się ok. 7000 kandydatów chcących w przyszłościi wykonywać zawody prawnicze. Zdawalność wynosiła ok 50 proc.

Niedoszły aplikant może się odwołać>>

Blisko połowa z pozytywnym wynikiem

Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań  (na 150). Zdawalność była podobna jak w poprzednim roku. Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

  • na aplikację adwokacką - 2 490 osób, zdały 1 372 osoby, co stanowi 55,1  proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 56,9 proc.);
  • na aplikację radcowską - 3 674 osoby, zdało 1 911 osób, co stanowi 52 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 54,6 proc.);
  • na aplikację notarialną - 596 osób, zdało 195 osób, co stanowi 32,7 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 41,2 proc.);
  • na aplikację komorniczą - 179 osób, zdały 83 osoby, co stanowi 46,4 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 45,3 proc.).

 

Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 29 września 2018 r. >>

 

Pozytywny wynik to nie wszystko

Aby w styczniu rozpocząć aplikację, trzeba złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów. 

Do wniosku należy dołączyć:

  •     informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych),
  •     oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),
  •     oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),
  •     dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 210,00 zł.