Rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz poinformował, że "oddział ZUS w Jaśle wycofał zażalenie z 13 kwietnia 2018 r. na wyrok Sądu Apelacyjnego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wydany 23 marca 2018 r.".

Czytaj: Sąd Najwyższy pyta Trybunał UE i zawiesza stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN >>

Pytania prejudycjalne dotyczyły zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też - na podstawie m.in. przepisów art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego - zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Czytaj: Pytania SN są już w drodze do Luksemburga

Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN powiedział , że wycofanie skargi z Sądu Najwyższego powoduje obligatoryjne umorzenie postępowania. - W odniesieniu do skutków cofnięcia zażalenia informuję, że Sąd Najwyższy jest związany oświadczeniem strony o cofnięciu środka zaskarżenia. Cofnięcie skargi czy zażalenia powoduje obligatoryjne umorzenie postępowania. Należy się spodziewać, że tak też będzie w tej sprawie - zaznaczył.

 


Potwierdził to rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. - Jest to prawdopodobne, jest taka możliwość, bo wobec umorzenia postępowania właściwie SN specjalnej możliwości manewru nie ma, więc być może dojdzie też do cofnięcia, ale to będzie decyzja SN, ale nie wiem jaka decyzja zapadnie - powiedział Laskowski. I dodał, że decyzja to "pewnie jest to kwestia tygodnia". - Pozostaje pytanie, czy w przyszłym tygodniu, czy może tydzień później, ale nie będzie to długo trwało - zaznaczył rzecznik SN.

Sąd Najwyższy zdecyduje o skuteczności wycofania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych skargi, która stała się podstawą zadania pytania TSUE - powiedział zastępujący I prezesa SN srdzia Dariusz Zawistowski. -  Mnie zastanawia szczególnie to, że przecież ZUS powinien dbać o interes publiczny i środki publiczne. Jeżeli uważał, że to rozstrzygniecie jest nieprawidłowe, wiąże się z wydatkami dla budżetu państwa i dlatego wniósł środek odwoławczy, to dla mnie jest zastanawiające, że na etapie, gdy ta skarga była już w Sądzie Najwyższym, nagle tę skargę wycofał - powiedział sędzia Zawistowski w TVN24.

 

Strona polska i wszystkie zainteresowane udziałem w tej sprawie państwa dostały od TSUE czas do 20 listopada na zgłaszanie uwag. Sprawa miała być rozpatrzona w trybie przyspieszonym.  - Trybunał Sprawiedliwości UE czeka na informację z Sądu Najwyższego, na podstawie której zakończona zostanie sprawa dotycząca pytań prejudycjalnych, odnoszących się do zasady niezależności sądów - poinformował w poniedziałek rzecznik TSUE Balazs Lehoczki. - Trybunał Sprawiedliwości UE musi być notyfikowany, żeby mógł zakończyć tę sprawę - powiedział . Jak zaznaczył, po tym jak informacja zostanie oficjalnie przekazana, sprawa w TSUE zostanie również zakończona. Rzecznik TSUE zaznaczył, że Trybunał nie ma możliwości prowadzenia sprawy, jeśli nie toczy się ona na poziomie krajowym.

Komentarz: ZUS wycofuje sprawę, ale orzeczenia unijnego Trybunału będą >>

Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań prejudycjalnych dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też - na podstawie m.in. przepisów art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego - zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.
Postanowienie SN zostało wydane na tle rozpoznawanej sprawy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.