Aby zdać egzamin na aplikacje: radcowską i adwokacką, trzeba uzyskać sto punktów na egzaminie, którym jest składający się ze 150 pytań test jednokrotnego wyboru. W praktyce często zdarza się, że kandydatom na aplikantów do sukcesu brakuje bardzo niewiele – jednego lub dwóch punktów.
 

Są już wstępne wyniki egzaminów na aplikacje>>


Warto obejrzeć swoją pracę

Choć egzamin organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, każdy, kto chce obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną musi zgłosić się do okręgowej izby radców prawnych lub do okręgowej rady adwokackiej.


Jak poinformowała nas OIRP w Poznaniu, obejrzenie pracy nie wymaga dochowywania szczególnych formalności – wystarczy się zgłosić. Można też poprosić o skserowanie pracy, co ułatwi sformułowanie uzasadnienia przy ewentualnym odwołaniu. Mimo takiej możliwości stosunkowo niewielu aplikantów decyduje się na złożenie odwołania, choć czasem gra jest warta świeczki.

 

 

 

Błędy się zdarzają

Jak wynika z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. akt II GSK 121/10), pytania egzaminacyjne na aplikację powinny być precyzyjne i jednoznaczne. Jak podkreśla NSA, warunek jest spełniony, gdy poprawna odpowiedź wynika z treści przepisów prawa i odpowiada wymogom.

A błędy w pytaniach się zdarzają, tak było choćby w 2011 r., kiedy pomyłkę stwierdzono tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników. Weryfikacja wszystkich wyników wywołała szybsze bicie serca u zdających, którzy zdobyli równe sto punktów.

 

Feralne pytanie brzmiało:
Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu następuje na okres próby, który nie może być:

  • A. krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku,
  • B. krótszy niż rok i nie może przekroczyć 2 lat,
  • C. krótszy niż rok i nie może przekroczyć 3 lat.

 

Błąd wkradł się do klucza odpowiedzi, gdzie jako prawidłową odpowiedź wskazano "C", podczas gdy prawidłową była odpowiedź "A".

 

Odwołanie do Ministra Sprawiedliwości

Kandydat na aplikanta, któremu nie powiodło się na egzaminie, ma 14 dni na złożenie odwołania do Ministra Sprawiedliwości. Termin liczy się od doręczenia uchwały komisji kwalifikacyjnej ustalającej wynik egzaminu wstępnego.

Jeżeli w trakcie ponownego rozpoznania sprawy, komisja stwierdzi, że popełniono błąd, Minister Sprawiedliwości uchyla uchwałę i przekazuje sprawę komisji kwalifikacyjnej do ponownego rozpoznania.

 

Liczba odwołań od wyników egzaminów wstępnych na aplikacje w latach 2014-2017.

Dane przesłane przez resort sprawiedliwości.

Rok egzaminu wstępnego

aplikacja adwokacka

aplikacja radcowska

aplikacja notarialna

aplikacja komornicza

Razem w danym roku

2014

69

72

16

17

174

2015

61

76

8

9

154

2016

47

51

12

9

119

2017

31

43

5

5

84

 

Poziom testu porównywalny

W 2018 r. do egzaminów na aplikacje podchodziło trochę mniej osób niż w zeszłym roku, ale poziom zdawalności oscylował wokół 50 proc., co oznacza, że ministerstwu coraz lepiej wychodzi standaryzowanie pytań testowych. W Warszawie do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 998 kandydatów.

- Wyniki przyjmuję z zadowoleniem - mówi serwisowi Prawo.pl Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - Pozytywny wynik uzyskała blisko połowa zdających. Przy tej liczbie jesteśmy w stanie dobrze zorganizować szkolenie.

Przyszły radca chce się uczyć w Warszawie>>