Tegoroczny egzamin wstępny na aplikacje odbędzie się 29 września 2018 r., chce go zdawać łącznie ok. 6 740 kandydatów (w zeszłym roku 8 127 osób). Najwięcej wybrało aplikacje radcowską - 3 600 osób. To mniej osób niż w zeszłym roku, gdy na aplikację radcowską zgłosiło się  4 347 osób.

 

Coraz mniej chętnych na aplikacje prawnicze>>

 

W Warszawie bez większych zmian

- Jeżeli chodzi o Izbę warszawską, to nie obserwujemy istotnego zmniejszenia liczby kandydatów na aplikację radcowską - mówi serwisowi Prawo.pl Włodzimierz Chróścik, dziekan warszawskiej OIRP.

Dodaje, że w tym roku wpłynęły 1132 zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, podczas, gdy w w 2016 r. było ich 1231  (ostatecznie do egzaminu przystąpiły 1164 osoby), natomiast w 2017 r. - 1299 (do egzaminu przystąpiło 1191 osób).

- Nie dokonujemy analizy przyczyn wpływających na liczbę kandydatów w poszczególnych latach. - podkreśla dziekan Chróścik - Natomiast trzeba pamiętać, że mniejsza liczba aplikantów umożliwia  prowadzenia zajęć szkoleniowych w mniejszych grupach, co sprzyja indywidualizacji kształcenia, zwiększając jego efektywność i wymiar praktyczny - dodaje.

 

Szesnaście ustaw wystarczy, by zdać egzamin na aplikację?>>

 

Radca z większą swobodą zatrudnienia

Tłumaczy, że uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego otwiera przed prawnikiem wiele możliwości i stwarza szerokie perspektywy rozwoju zawodowego

- Wynika to zarówno z zakresu uprawnień, jak i dopuszczalnych form zatrudnienia radcy prawnego.  Począwszy od 2015 r. mamy analogiczne kompetencje jak adwokaci, natomiast - w przeciwieństwie do nich - możemy wykonywać zawód na podstawie umowy o pracę - podkreśla dziekan Chróścik - Radcy prawni mogą pracować na etacie w w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych lub prowadzić samodzielną praktykę zawodową, obsługując zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. To właśnie sprawia, że nasz zawód jest szczególnie atrakcyjny na tle innych zawodów prawniczych - tłumaczy.

 

Aplikacja adwokacka ma przygotować do zawodu zaufania publicznego>>

_________________________________________________________________
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.