Krajowy Rejestr Zadłużonych powinien zawierać informacje o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości...
Monika Sewastianowicz
20.11.2017
Zmiana decyzji Krajowej Rady Sądownictwa ws. asesorów oznacza, że Rada w ten sposób przyznała się...
PAP
20.11.2017
Na mocy przepisów o działaniach antyterrorystycznych uchwalonych przez Sejm w czerwcu 2016 r....
PAP
20.11.2017
Przepisy o tzw. konfiskacie rozszerzonej przynoszą efekty - zabezpieczono w tym trybie mienie o...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Jak rozpoznać próby manipulowania przez rozmówcę i niewerbalne oznaki agresji, jak poradzić sobie z...
PAP
20.11.2017
Nie chodzi o przyznanie się do błędu, tylko o ścisłe przestrzeganie prawa - oświadczył w...
PAP
20.11.2017
Prawnicy
Wojciech Kaczmarczyk został powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności -...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Jest szansa, że w środę odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw reformujących wymiar...
PAP
20.11.2017
Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE ostatecznie zaaprobowali elektroniczny system...
PAP
20.11.2017
Przepisy zawierające definicje wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, określające wymogi...
PAP
20.11.2017
Jest wysoce prawdopodobne, że część postępowań dotyczących wydarzeń z 11 listopada już zostało...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Jeżeli idee, które przedstawiłem w projektach o SN i KRS zostaną wypaczone w taki sposób, że nie...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Odpowiedzialność w trybie administracyjnym, jaka będzie stosowana zgodnie z przepisami...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Na 13 grudnia Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyznaczył termin rozpoczęcia procesu b. prezesa Sądu...
PAP
20.11.2017
Konsumenci poszkodowani przez przedsiębiorców będą mogli łatwiej i szybciej dochodzić swoich...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Członkowie organizacji obywatelskich zapowiedzieli pikiety, które odbędą się w poniedziałek przed...
PAP
20.11.2017
Jarosław Kłapucki, który zarobił miliony na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, spędził rok...
PAP
20.11.2017
Ministerstwo Zdrowia otwiera nowy front na wojnie z substancjami psychoaktywnymi. Karani mają być...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skrytykowali przedstawiony przez pierwszą...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Rozważane przez resort finansów, propozycje ingerencji w tajemnicę zawodową osób wykonujących...
Krzysztof Sobczak
20.11.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 31 października uznał, iż nakaz zwrotu działki, na...
Katarzyna Warecka
20.11.2017
Prokuratorzy mają się też charakteryzować powściągliwością, jeśli chodzi o obecność w mediach. Z...
Krzysztof Sobczak
19.11.2017
Prawnicy
Kary aresztu, ograniczenia wolności lub do 1,5 tys. zł grzywny za umyślnie i nieuzasadnione...
PAP
19.11.2017
Nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona na stulecie Konstytucji marcowej - powiedział w sobotę...
PAP
18.11.2017
Uwagi, które zgłasza PKW do projektu PiS zmian w prawie wyborczym powinny być wyjaśnione -...
PAP
18.11.2017
Sekretarz ukraińskiej komisji międzyresortowej ds. upamiętnień Swiatosław Szeremeta dostał zakaz...
PAP
18.11.2017
Rządowy projekt ustawy dotyczący wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.11.2017
Strony kontraktu umówiły się na obrót wartością prawa do roszczeń z dekretu warszawskiego. Ale...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.11.2017
Za uporczywe uchylanie się od szczepień rodzic może zostać ukarany grzywną w wysokości 5 tys. zł -...
Krzysztof Sobczak
18.11.2017
Od poczatku listopada 2017 r. do grona partnerów współpracujących w kancelarii Jedwabny Brzozowska...
Krzysztof Sobczak
17.11.2017
Rynek