Polscy prawnicy coraz śmielej poczynają sobie na międzynarodowym forum. Ponadnarodowe organizacje...
Krzysztof Sobczak
05.12.2009
Prawnicy
Faworytką prezydenta Lecha Kaczyńskiego w walce o stanowisko prokuratura generalnego ma być...
Krzysztof Sobczak
05.12.2009
Polscy prawnicy coraz śmielej poczynają sobie na międzynarodowym forum. Ponadnarodowe organizacje...
Krzysztof Sobczak
05.12.2009
Z danych zebranych przez Feminotekę na potrzeby Kongresu Kobiet możemy się dowiedzieć, iż w...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
Zbliża się zamknięcie roku finansowego. Dla prawników, specjalistów od podatków, oraz dla audytorów...
04.12.2009
Nowa sytuacja, w jakiej znalazły się samorządy prawnicze w związku z wyjątkowo licznym w tym roku...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
Z danych zebranych przez Feminotekę na potrzeby Kongresu Kobiet możemy się dowiedzieć, iż w...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
Prawnicy
Obywatel, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie o wykroczenie, powinien mieć możliwość...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
Niższe opodatkowanie oraz większe bezpieczeństwo wynajmującym zapewni znowelizowana ustawa o...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
Przemianom, jakie zaszły w sądownictwie powszechnym w ostatnim dwudziestoleciu oraz reformom...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
W dniach 5-7 stycznia 2010 roku Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadzi publiczne wysłuchania 16...
04.12.2009
Zbliża się zamknięcie roku finansowego. Dla prawników, specjalistów od podatków, oraz dla audytorów...
04.12.2009
Spółka giełdowa ABM Solid pozwała Bank Millennium w sprawie opcji walutowych. Wartość przedmiotu...
Jan Lis /KW
04.12.2009
Samorządy notarialne z Warszawy, Katowic i Poznania nie chcą szkolić aplikantów, którzy nie...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
Możliwość wymierzania kary 12 lat, 25 lat lub kary dożywotniego więzienia za zabójstwo ze...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 3 grudnia br. pierwsze posiedzenie Komisji...
Krzysztof Sobczak
04.12.2009
Prawie jednogłośnie Sejm uchwalił w środę 2 grudnia br. nowelizację ustawy o VAT. Na jej podstawie...
Krzysztof Sobczak
03.12.2009
Uczestnicy przetargów publicznych nie będą już mogli składać protestów. O zasadności ich odwołań...
Krzysztof Sobczak
03.12.2009
Projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego opracowany wspólnie przez samorządy notariuszy i...
Krzysztof Sobczak
03.12.2009
Komisja Europejska rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne, aby ułatwić dopracowanie praktycznych...
Jan Lis /KW
03.12.2009
W Dzienniku Ustaw nr 203/2009 opublikowany został Traktat Lizboński oraz oświadczenie polskiego...
Krzysztof Sobczak
03.12.2009
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jeszcze w tym roku będzie mógł zaciągnąć z budżetu pożyczkę w...
Krzysztof Sobczak
03.12.2009
Stowarzyszenie prokuratorów "Ad Vocem" krytykuje obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości....
Krzysztof Sobczak
03.12.2009
Nad założeniami ustawy medialnej będzie obradował dziś Komitet Obywatelski Mediów Publicznych....
03.12.2009
Sąd arbitrażowy, rozstrzygając spór, nie jest związany ani wcześniejszymi wyrokami sądu...
Jan Lis /KW
02.12.2009
Prawnicy
Przepis ustawy Prawo o adwokaturze mówiący, że "minister sprawiedliwości sprawuje nadzór nad...
Krzysztof Sobczak
02.12.2009
Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru przed II wojną światową właściciel największej w Polsce...
Krzysztof Sobczak
02.12.2009
Prawnicy
Kandydaci na biegłych sądowych będą oceniani przez specjalna komisję. Ekspert, który sprzeniewierzy...
Krzysztof Sobczak
02.12.2009
Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru przed II wojną światową właściciel największej w Polsce...
Krzysztof Sobczak
02.12.2009
W samorządach prawniczych wrze dyskusja wokół rządowego projektu połączenia zawodów adwokata i...
Krzysztof Sobczak
02.12.2009