Polskie przepisy podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości są niejasne, co skutkuje wieloma...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł 22 kwietnia br. że organy administracji publicznej mogą...
Rafał Bułach
23.04.2010
We wtorek 20 kwietnia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że doszło w Polsce...
Lex/Lex
23.04.2010
Poruszająca się na wózku asesor nie mogła zostać prokuratorem i została zwolniona z pracy zgodnie z...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Nowe rozporządzenie ministra infrastruktury spowoduje, że programy szkoleń i wymagań...
Wojciech Kowalski
22.04.2010
Całe dorosłe życie byli adwokatami, aby pomagać ludziom w potrzebie tak podsumował sens adwokackiej...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
W dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2010 r. (środa-piątek) odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu....
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Podatkowa ulga prorodzinna przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole przysługuje za wszystkie...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Poruszająca się na wózku asesor nie mogła zostać prokuratorem i została zwolniona z pracy zgodnie z...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Możliwość ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu przez sąd na wniosek osoby fizycznej,...
Aneta Mościcka
22.04.2010
Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu opublikowało informację o najważniejszych działaniach marszałka...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Całe dorosłe życie byli adwokatami, aby pomagać ludziom w potrzebie tak podsumował sens adwokackiej...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Kandydat na stanowisko dyrektora zostaje wyłoniony, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną...
Wojciech Kowalski
22.04.2010
W maju do kin studyjnych zostanie wprowadzony film Janusza Mrozowskiego Bad Boys. Cela 425. Główni...
Krzysztof Sobczak
22.04.2010
Każdego roku w Europie w wypadkach drogowych ginie 27 tys. osób a co najmniej 2,4 miliona odnosi...
Lex/Lex
22.04.2010
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) rozpoczął nową procedurę naboru urzędników UE. Na pierwszy...
Rafał Bułach
22.04.2010
Komisja Europejska chce podejmować działania na rzecz poprawy ochrony danych osobowych i...
22.04.2010
Skarga na akt odwołania ze stanowiska Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako niedopuszczalna...
Krzysztof Posański
22.04.2010
Ograniczanie dostępu do zawodu, sterowanie cenami usług i generalnie oragniczanie konkurencji -...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Grupa Pracodawców wezwała Unie Europejską do stworzenia bardziej aktywnej polityki...
Jan Lis /KW
21.04.2010
Ograniczanie dostępu do zawodu, sterowanie cenami usług i generalnie oragniczanie konkurencji -...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Biuro Prasowe Sejmu poinformowało, że w środę 21 kwietnia 2010 r. o godzinie 5.40 Marszałek Sejmu...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Gdy myślę, dlaczego arbitraż powinien być popularny w Polsce, przychodzi mi na myśl znana maksyma:...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza uchwalony przez Krajową Radę Notarialną zawiera postanowienie...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Kompetencje w zakresie ogłaszania, przeprowadzania i nadzorowania konkursów na dyrektorów...
Wojciech Kowalski
21.04.2010
Gdy myślę, dlaczego arbitraż powinien być popularny w Polsce, przychodzi mi na myśl znana maksyma:...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Prawnicy
W pierwszej kolejności 47 rent specjalnych przyznanych zostanie dzieciom i młodzieży w wieku do 18...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Krajowa Rada Sądownictwa postanawia uchwałą z 16 kwietnia br. uhonorować medalem Zasłużony dla...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
W niepewnej ekonomicznie i politycznie rzeczywistości, okres przejściowy nie może trwać długo. Brak...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i pełniący obowiązki głowy państwa Bronisław Komorowski wezmą...
Krzysztof Sobczak
21.04.2010