Na początku przyszłego roku gotowy dokument określający podział zadań związanych z informatyzacją...
Krzysztof Sobczak
26.11.2009
Najpoważniejszymi przeszkodami dla rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są złożoność i...
26.11.2009
Deklarację Stop przemocy seksualnej w Polsce. Platforma działania podpisali 25 listopada br....
Krzysztof Sobczak
26.11.2009
Rośnie opieszałość sądów w realizacji wniosków o wpis nieruchomości do ksiąg wieczystych. Niedawny...
Aneta Mościcka
26.11.2009
Francuscy prawnicy dyskutują nad reformą zawodu, która może zrewolucjonizować tamtejszy rynek usług...
Jan Lis /KW
26.11.2009
Od przyszłego tygodnia W Ministerstwie Sprawiedliwości rozpocznie działalność Departament Praw...
Krzysztof Sobczak
26.11.2009
Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się od ministra sprawiedliwości obniżenia opłat za wydawane z...
Krzysztof Sobczak
26.11.2009
Na kary od sześciu do dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat skazał 26...
Krzysztof Sobczak
26.11.2009
Jeśli ktoś chce śledzić sytuację na froncie walki z grypą, nie musi serfować po stronach...
Krzysztof Sobczak
25.11.2009
Prawnicy
DLA Piper zwyciężyło w przetargu na obsługę prawną Kraft Foods, drugiej pod względem wielkości...
Jacek Górski/PSP
25.11.2009
Jeśli ktoś chce śledzić sytuację na froncie walki z grypą, nie musi serfować po stronach...
Krzysztof Sobczak
25.11.2009
Czym jest sukces w zawodzie prawnika? Czy świadectwem jego osiągnięcia jest liczba obsługiwanych...
Krzysztof Sobczak
25.11.2009
Polska wygrała międzynarodowy arbitraż z firmą Nordzucker. Skarb Państwa reprezentuje w tym sporze...
Jan Lis /KW
25.11.2009
Zjawisko korupcji w polskim wymiarze sprawiedliwości to dla 62, 5 proc. badanych znaczący problem....
Emilia Zakrzewska/KW
25.11.2009
Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński została ponownie zaproszona przez Polską Izbę Spedycji i...
Jacek Górski/PSP
25.11.2009
Osoby uzależnione od narkotyków nie będą karane za posiadanie małej ilości środków odurzających,...
Krzysztof Sobczak
25.11.2009
Trzeba znieść przepis pozwalający na stosowanie prawa karnego w przypadku pomówień. Może je z...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zaciągać pożyczki z budżetu państwa oraz z Funduszu...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Trzeba znieść przepis pozwalający na stosowanie prawa karnego w przypadku pomówień. Może je z...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Prawnicy
Organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będą...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Izba Wydawców Prasy apeluje o usunięcie z Kodeksu karnego artykułu 212, który pozwala na karanie za...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Maleje zagrożenie przestępczością związaną z pedofilią w Polsce. W 2007 r. małoletnich...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Kancelaria Schoenherr, która dopiero podbija polski rynek, zdobyła nagrodę prestiżowego...
Jan Lis /KW
24.11.2009
Jedną ze wspólnotowych zasad podstawowych jest zasada swobody przedsiębiorczości i swobody...
24.11.2009
W najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego wprowadzone zostały zmiany niespójne i nieprecyzyjne -...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Ministerstwu Sprawiedliwości brakuje wizji i strategi działań obliczonej na lata. Wiele zmian ma...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Organy administracji publicznej i inne państwowe jednostki organizacyjne będą zobowiązane do...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Do dwóch sądów w Warszawie i w Gdańsku wpłynęły identyczne sprawy dotyczace wstrzymania egzekucji...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
Jak kancelaria prawnicza może budować przewagę konkurencyjną na rynku? Najprościej poprzez...
Krzysztof Sobczak
24.11.2009
16 decyzji wobec deweloperów, w tym ostatnia z karą blisko miliona złotych to bilans działań Urzędu...
23.11.2009