Dotychczasowe sądy gospodarcze mają być przekształcone w wydziały sądów powszechnych. Taką zmianę...
Krzysztof Sobczak
26.04.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski otworzył 26 kwietnia na warszawskim Bemowie nowy...
Krzysztof Sobczak
26.04.2010
Fiaskiem zakończyła się pierwsza sądowa próba ugody pomiędzy Urzędem Gminy w Krokowej, w...
26.04.2010
Istnieje szansa na poprawę konkurencyjności gospodarki poprzez wprowadzenie transparentnego...
Wojciech Kowalski
26.04.2010
W ubiegłym roku ponad 65 proc. skarg zgłaszanych do sądów administracyjnych na rozstrzygnięcia...
Krzysztof Sobczak
26.04.2010
Z apelem do rządu Rosji o uznanie wniosków krewnych ofiar z Katynia wystąpili prawnicy,...
26.04.2010
Biuro Prasowe Sejmu poinformowało, że marszałek Bronisław Komorowski, w ramach wykonywania...
Krzysztof Sobczak
26.04.2010
W Sejmie od wielu miesięcy czeka na rozpatrzenie projekt ustawy o ustanowieniu Rzecznika Praw...
Krzysztof Sobczak
26.04.2010
Niestabilne i nieczytelne ustawodawstwo w zakresie możliwości lub nie odliczania podatku VAT od...
Krzysztof Sobczak
26.04.2010
Prawo wybierania w wyborach do organów samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysługiwać...
Jolanta Mazur
24.04.2010
Przyszłość samorządu radców prawnych. Moje oczekiwania, nadzieje i pomysły - to temat konkursu...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Obradująca w sobotę 24 kwietnia br. w Łodzi Naczelna Rada Adwokacka postanowiła powierzyć pełnienie...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Obradująca w sobotę 24 kwietnia br. w Łodzi Naczelna Rada Adwokacka postanowiła powierzyć pełnienie...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski weźmie sobotę 24 kwietnia br. udział w nadzwyczajnym...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski weźmie sobotę 24 kwietnia br. udział w nadzwyczajnym...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Banki mogły naruszyć prawo ustalając wspólnie wysokość opłat pobieranych za transakcje dokonywane...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Katowicki adwokat Mariusz Fras, który odmówił zapłaty za przejazd remontowaną autostradą, wygrał...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Prawnicy
Przyszłość samorządu radców prawnych. Moje oczekiwania, nadzieje i pomysły - to temat konkursu...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Katowicki adwokat Mariusz Fras, który odmówił zapłaty za przejazd remontowaną autostradą, wygrał...
Krzysztof Sobczak
24.04.2010
Naszym zdaniem czołówka polskiego biznesu doskonale rozumie, że polityka społecznej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Rynek
Polskie przepisy podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości są niejasne, co skutkuje wieloma...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Piętnastu posłów tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem zastąpią...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Prawnicy
We wtorek 20 kwietnia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że doszło w Polsce...
Lex/Lex
23.04.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Naszym zdaniem czołówka polskiego biznesu doskonale rozumie, że polityka społecznej...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Rynek
Wszyscy pracownicy za okres pobytu w szpitalu mają otrzymywać zasiłki chorobowe w wyskosci 80 proc....
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Zgdonie z ogłoszonym przez marszałka Sejmu postanowieniem, wybory prezydenckie odbędą się 20...
Krzysztof Sobczak
23.04.2010
Coraz częściej przedsiębiorstwa są celem ataków cyberprzestępców, w 2009 r. było to 75 proc. firm...
Aneta Mościcka
23.04.2010
Immunitet nie chroni prokuratora przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny...
Michał Malinowski
23.04.2010