Platforma Obywatelska zamierza zgłosić Irenę Lipowicz jako swoją kandydatkę na stanowisko rzecznika...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło na Platformie Usług Administracji...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Realizacja inwestycji drogowej lub budowa lotniska publicznego nie wymaga już złożenia przez...
Wojciech Kowalski
07.05.2010
Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz została powołana 6 maja br. przez Sejm na stanowisko sędziego...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Podjęcie przez notariusza dodatkowego zatrudnienia bez zgody samorządu notarialnego jest...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Sejm uchwalił 6 maja br. ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wzmacnia ochronę...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Faktury elektroniczne będą się upowszechniać w polskiej gospodarce, ale wymaga to uproszczenia...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Komisja Europejska opublikowała projekty rozporządzeń oraz wytycznych dotyczących oceny porozumień...
Jan Lis /KW
07.05.2010
Aż 12 proc. abonentów nie czyta umów, które podpisuje, ponad połowa robi to niedokładnie, a prawie...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Do kodeksu karnego wprowadzony ma być nowy środek karny zakaz uczestnictwa w imprezie masowej,...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia zaproponowane w senackim projekcie nowelizacji prawa o...
Jan Lis /KW
07.05.2010
Mechanizm dobrowolnej korekty podatkowej podczas kontroli skarbowej został wprowadzony do porządku...
Jacek Górski/PSP
07.05.2010
Polskie przepisy dotyczące podatku VAT nakładające na zagranicznych przewoźników autokarowych...
Rafał Bujalski
07.05.2010
Zgodnie z doniesieniami polskich mediów Prokuratura w Poznaniu prowadzi śledztwo związane ze...
Jacek Górski/PSP
07.05.2010
Platforma Obywatelska zamierza zgłosić Irenę Lipowicz jako swoją kandydatkę na stanowisko rzecznika...
Krzysztof Sobczak
07.05.2010
Rząd Holandii odpowie przed sądem za to, że chce wykorzystywać odciski palców uzyskane podczas...
07.05.2010
Zapraszamy do udziału w jednodniowych warsztatach.
Jacek Górski/PSP
06.05.2010
Przez lata działalności w międzynarodowych organizacjach sędziów nigdy nie spotkałam się ze strony...
Lex/Kancelaria
06.05.2010
Prawnicy
Nietypowa rozprawa odbyła się 6 maja br. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Studenci tamtejszego...
Krzysztof Sobczak
06.05.2010
Transport drogowy taksówką będzie mógł wykonywać każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do...
Wojciech Kowalski
06.05.2010
Cztery na pięć polskich firm korzysta z internetu, ale tylko połowa ma własną stronę internetową....
Krzysztof Sobczak
06.05.2010
Rynek
Sejm odrzucił w czwartek 6 maja wieczorem w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Kodeksu...
Krzysztof Sobczak
06.05.2010
Cztery na pięć polskich firm korzysta z internetu, ale tylko połowa ma własną stronę internetową....
Krzysztof Sobczak
06.05.2010
Rynek
Elastyczna organizacja pracy i elastyczne kształtowanie czasu pracy to dziś rozwiązania niezbędne,...
Krzysztof Sobczak
06.05.2010
Przez lata działalności w międzynarodowych organizacjach sędziów nigdy nie spotkałam się ze strony...
Lex/Lex
06.05.2010
Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu nieprawidłowego...
Jan Lis /KW
06.05.2010
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach
Jacek Górski/PSP
06.05.2010
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, które ma wyjaśnić czy Polskie Linie...
Krzysztof Sobczak
06.05.2010
Komisja Europejska przyjęła plan działań zmierzający do zwiększenia ochrony małoletnich bez opieki...
06.05.2010
Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że GDDKiA miała prawo zmusić konsorcjum Alpine Bau do opuszczenia...
06.05.2010