W ramach odbywającego się w piątek spotkania polskiego rządu  z Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przewodniczył spotkaniu, w którym – poza nim - udział wzięli: minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miler, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska, a ze strony Komisji Europejskiej: Viviane Reding - wiceprzewodnicząca KE, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa oraz Anna Cecilia Malmstroem – komisarz ds. wewnętrznych.
- Liczymy na poparcie Komisji w tej trudnej dyskusji. W ostatnich dniach w trakcie dyskusji w grupie roboczej, poświęconej prawu do adwokata, wsparcie Komisji okazało się nieocenione i możemy powiedzieć, że bardzo obiecująco wystartowaliśmy z negocjacjami. Mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku Europejskiego Nakazu Ochrony, o który upomina się również Parlament Europejski – dodał minister sprawiedliwości.
Dokument ma ułatwić ochronę ofiar na obszarze Europy. Dzięki Europejskiemu Nakazowi Ochrony ofiara przestępstwa będzie chroniona nie tylko na terenie np. Polski lecz również wtedy, gdy opuści granice naszego kraju. Jeżeli sprawca przestępstwa podąży za ofiarą do innego państwa, to przypilnuje go zagraniczny wymiar sprawiedliwości. Unijne prokuratury i sądy będą bowiem przekazywały sobie informacje o środkach ochrony ofiar orzeczonych wobec sprawców (np. zakazie kontaktowania się z osobą chronioną).
Ministrowie i komisarze podczas spotkania dyskutowali także m.in. na temat przestępczości informatycznej i środkach jej zwalczania (cyberprzestępczość, seksualne wykorzystywanie dzieci)