Postępowanie wykonawcze w zakresie izolowania i leczenia niepoczytalnych sprawców przestępstw jest...
Lex/Lex
13.02.2010
Andrzej Seremet, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, został kandydatem Rady Prokuratorów na...
Krzysztof Sobczak
13.02.2010
Wnioski o obniżenie opłaty z egzekucji będą składane bezpośrednio do sądu - zdecydował 12 lutego...
Krzysztof Sobczak
13.02.2010
Zróżnicowanie wysokości emerytur w przypadku osób samotnych i małżonków nie narusza Konwencji Praw...
Rafał Bujalski
12.02.2010
Materiał marketingowy przedstawiający ofertę kancelarii może zachęcić potencjalnego klienta do...
Lex/Kancelaria
12.02.2010
Rynek
Prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego będzie mógł zajmować to stanowisko maksymalnie 10 lat...
Krzysztof Sobczak
12.02.2010
Materiał marketingowy przedstawiający ofertę kancelarii może zachęcić potencjalnego klienta do...
Lex/Kancelaria
12.02.2010
Rynek
Kancelaria Trusiewicz Siwko znalazła się w gronie finalistów konkursu CEE Retail Real Estate w...
Jacek Górski/PSP
12.02.2010
Kancelaria Baker & McKenzie wygrała duży kontrakt. Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało, że...
12.02.2010
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny EKO Holding - jednej z największych...
Jan Lis /KW
12.02.2010
Nowe unijne wytyczne zmienią sposób podejścia organów krajowych do oceny ryzyka stwarzanego przez...
Jacek Górski/PSP
12.02.2010
Allen & Overy inauguruje swoją działalność w Australii. Jednocześnie powołanych zostaje siedemnastu...
Jacek Górski/PSP
12.02.2010
Zasady naliczania emerytur wojskowych są niezgodne z konstytucją - stwierdził 11 lutego br....
Krzysztof Sobczak
12.02.2010
Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny wystąpił do ministra sprawiedliwości z pytaniem,...
Krzysztof Sobczak
12.02.2010
Prawdopodobnie Sejm postanowi w piątek 12 lutego, że wniosek o obniżenie opłaty za egzekucję...
Krzysztof Sobczak
12.02.2010
Wykaz podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę oraz opłaty prolongacyjne...
Michał Malinowski
12.02.2010
W procedurze rejestracji pojazdu nie będzie już wymogu tłumaczenia na język polski dowodu...
Krzysztof Posański
12.02.2010
W ciągu ostatnich pięciu lat liczebność adwokatury wzrosła o jedną trzecią, a liczba adwokatów i...
Krzysztof Sobczak
12.02.2010
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, który dotychczas wspierał gminy w realizacji inwestycji...
Krzysztof Sobczak
12.02.2010
Europejski Trybunał Praw Człowieka przygotowuje się do rozpatrzenia sprawy Kędzior przeciwko...
Krzysztof Sobczak
12.02.2010
Traktat z Lizbony przyniósł wiele istotnych, nowych rozwiązań, w tym także ważnych dla prawa pracy....
Krzysztof Sobczak
11.02.2010
Traktat z Lizbony przyniósł wiele istotnych, nowych rozwiązań, w tym także ważnych dla prawa pracy....
Krzysztof Sobczak
11.02.2010
Żywność ekologiczna wyprodukowana w jednym z państw członkowskich i spełniająca obowiązujące normy...
Rafał Bułach
11.02.2010
Rada Prokuratorów rekomendowała krakowskiego sędziego Andrzeja Seremeta na stanowisko prokuratora...
Krzysztof Sobczak
11.02.2010
Faktyczne wcielenie tradycyjnego samorządu adwokackiego, działającego nieprzerwanie od 1919 r. i...
Lex/Kancelaria
11.02.2010
Prawnicy
Gminy nie powinny zajmować się budownictwem socjalnym lecz powinny zająć się budownictwem mieszkań...
Jacek Górski/PSP
11.02.2010
Faktyczne wcielenie tradycyjnego samorządu adwokackiego, działającego nieprzerwanie od 1919 r. i...
Lex/Lex
11.02.2010
Jeśli makler lub doradca inwestycyjny naruszył zasady wykonywania swojego zawodu przed 2005 rokiem,...
Wojciech Kowalski
11.02.2010
W 2009 r. w sądach powszechnych załatwiono ponad 12 mln. spraw, co w porównaniu z danymi za 2008 r....
Emilia Zakrzewska/KW
11.02.2010
Uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne mogą spodziewać się wyższych kosztów postępowania...
Wojciech Kowalski
11.02.2010