Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy hazardowej nie przewiduje wprowadzenia rejestru stron...
Krzysztof Sobczak
19.02.2010
Prezydent Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z...
Jan Lis /KW
19.02.2010
Za książkę "Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym" dr Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu...
Jacek Górski/PSP
18.02.2010
Prawnicy
W Dzienniku Ustaw z 15 lutego 2010 r. opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9...
Wojciech Kowalski
18.02.2010
Praktyka biznesowa wytworzyła kilka różnych sposobów rozliczania wynagrodzenia za usługi prawników....
Lex/Kancelaria
18.02.2010
Rynek
Czym innym od stałego wykonywania pracy w kancelarii prawnej jest odbywanie w niej praktyk w...
Emilia Zakrzewska/KW
18.02.2010
Praktyka biznesowa wytworzyła kilka różnych sposobów rozliczania wynagrodzenia za usługi prawników....
Lex/Kancelaria
18.02.2010
Rynek
Czy aplikant, który ukończył szkolenie, ale nie zdał jeszcze egzaminu zawodowego, może występować...
Krzysztof Sobczak
18.02.2010
Podczas spotkania, jakie odbyło się 17 lutego br. w Ministerstwie Sprawiedliwości, szef tego...
Krzysztof Sobczak
18.02.2010
Za książkę "Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym" dr Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu...
Jacek Górski/PSP
18.02.2010
180 mln zł stracił budżet państwa na sprzedaży przez firmy oleju opałowego, który był...
18.02.2010
Prawomocne skazanie w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko środowisku może być przyczyną...
Anna Stańczuk
18.02.2010
W piątek 19 lutego premier Donald Tusk spotka się z przedstawicielami organizacji charytatywnych,...
Krzysztof Sobczak
18.02.2010
W drugim półroczu 2009 r. rząd zrealizował jedynie 26 procent planowanych projektów ustaw. Co...
Krzysztof Sobczak
18.02.2010
Usunięcie zapisów dotyczących Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych oraz innych przepisów, które...
Krzysztof Sobczak
18.02.2010
Polska Izba Paliw Płynnych apeluje w liście otwartym do Premiera Donalda Tuska o podjęcie...
Jan Lis /KW
17.02.2010
Doradcy podatkowi będą mogli prowadzić działalność gospodarczą, zniesiony zostanie też obowiązujący...
Krzysztof Sobczak
17.02.2010
Prezydentowi RP przedstawionych zostanie dwóch kandydatów na stanowisko prezesa NSA - obecnego...
Krzysztof Sobczak
17.02.2010
Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi od 16 lutego br. 84 zł, a opłata za wydanie dowodu...
Krzysztof Posański
17.02.2010
Prezydent RP 12 lutego br. podpisał ustawę z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i...
Wojciech Kowalski
17.02.2010
Zmiany organizacyjne na kolei doprowadziły do tego, że Służba Ochrony Kolei formacja o charakterze...
Krzysztof Sobczak
17.02.2010
Wiązany intuicyjnie z konstytucyjnym nakazem współdziałania władz publicznych generalny obowiązek...
Krzysztof Sobczak
17.02.2010
Polska Izba Paliw Płynnych apeluje w liście otwartym do Premiera Donalda Tuska o podjęcie...
Jan Lis /KW
17.02.2010
Każdy, kto będzie chciał kupić lub objąć akcje lub prawa z akcji w liczbie zapewniającej...
Krzysztof Sobczak
17.02.2010
Kodeks postępowania cywilnego zakłada, że pełnomocnikiem procesowym może być jedynie ustawowo...
Emilia Zakrzewska/KW
16.02.2010
Komisja Europejska ocenia porozumienie w sprawie zasad bezpieczniejszego korzystania z serwisów...
16.02.2010
Podczas posiedzenia komisji sejmowej, w którym uczestniczyłam, zostały przedstawione opinie...
Krzysztof Sobczak
16.02.2010
Prawnicy
Przed kolejnym posiedzeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, które odbyło się 16 lutego br....
Krzysztof Sobczak
16.02.2010
Zmiana definicji abonenta spowoduje, że także użytkownicy tzw. prepaid w telefonii komórkowej i...
Krzysztof Sobczak
16.02.2010
Większa liczba skazanych będzie mogła odbywać kary poza zakładami karnymi, łatwiej też będzie...
Krzysztof Sobczak
16.02.2010