Szerszy katalog przesłanek uzasadniających zwrot opłaty kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego...
Wojciech Kowalski
10.07.2010
Posiadanie przez portugalski Skarb Państwa tzw. złotych akcji w Portugal Telecom stanowi...
Rafał Bujalski
10.07.2010
Otwarcie nowego obiektu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie ma nastąpić już 7 sierpnia...
Krzysztof Sobczak
10.07.2010
Dwudziestolecie transformacji ustrojowej to doskonały moment do sumowania przemian, jakie zaszły w...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Prawnicy
Jakość polskiego prawa stale się pogarsza, z tego powodu rośnie liczba spraw, wnoszonych do Sądu...
Lex/Lex
09.07.2010
Wraca propozycja zmian w doborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie SLD chcą, by nowe...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Nie zakończył się jszcze spór w sprawie objęcia aplikantów obowiązkowym patronatem. Część izb...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Wobec nieobecności jednego z dziesięciorga oskarżonych przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju po...
Lex/Lex
09.07.2010
Parlament Europejski zaakceptował porozumienie UE-USA o przekazywaniu danych bankowych SWIFT, po...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Minister sprawiedliwości nie będzie mógł nakazywać wszczęcia postępowania przed sądem...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Sejm przyjął 8 lipca br. część redakcyjnych i porządkujących poprawek Senatu do ustawy ułatwiającej...
Lex/Lex
09.07.2010
Spotkanie przedstawicieli UE i Rady Europy w Strasburgu 7 lipca 2010 r. zainaugurowało oficjalne...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest terminowe i prawidłowe uiszczanie składek. Kiedy brakuje mu...
Lex/Lex
09.07.2010
Dwudziestolecie transformacji ustrojowej to doskonały moment do sumowania przemian, jakie zaszły w...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w okresie od 29 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r....
Anna Stańczuk
09.07.2010
Jeżeli zmiana treści ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu,...
Anna Stańczuk
09.07.2010
Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych trafi na biurko prezydenta; w czwartek 8...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Minister sprawiedliwości nie będzie mógł nakazywać wszczęcia postępowania przed sądem...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo zdecydowała o wniesieniu do laski marszałkowskiej projektu tzw....
Lex/Lex
09.07.2010
Sejm odrzucił 8 lipca br.projekt zmian zasady odliczania od PIT dobrowolnych składek na emeryturę....
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Nie zakończył się jszcze spór w sprawie objęcia aplikantów obowiązkowym patronatem. Część izb...
Krzysztof Sobczak
09.07.2010
Genius loci (łac. duch opiekuńczy danego miejsca) to duch lub demon władający albo opiekujący się...
Krzysztof Sobczak
08.07.2010
Rynek
Senat zatwierdził w czwartek 8 lipca br. wybór Ireny Lipowicz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za...
Krzysztof Sobczak
08.07.2010
Właściciel patentu europejskiego nie może zabronić wprowadzania do obrotu w UE produktu...
Rafał Bujalski
08.07.2010
Wkrótce Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy z prawa do tajemnicy zawodowej mogą...
Krzysztof Sobczak
08.07.2010
Prawnicy
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska wyraża wątpliwość, czy - i w jakim...
Lex/Lex
08.07.2010
Sejm odesłał do prac w komisjach rządowy projekt nowelizacji ustawy o CBA. Jest on realizacją...
Krzysztof Sobczak
08.07.2010
Genius loci (łac. duch opiekuńczy danego miejsca) to duch lub demon władający albo opiekujący się...
Krzysztof Sobczak
08.07.2010
Rynek
W siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się 8 lipca br., uroczystość wręczenia...
Krzysztof Sobczak
08.07.2010
Liczę na to, że moje kolejne spotkanie z ministrem Aleksandrem Konowałowem okaże się ważnym krokiem...
Krzysztof Sobczak
08.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski