W środowiskach adwokatów i radców prawnych emocje wzbudza projekt połączenia tych zawodów. Wśród...
Krzysztof Sobczak
13.06.2010
Prawnicy
Wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego rozwiązania polegającego na rozszerzeniu katalogu...
Wojciech Kowalski
13.06.2010
Wystarczy tylko dziesięciu niezadowolonych klientów lub akcjonariuszy, którzy uznają, że spółka...
Jan Lis /KW
13.06.2010
Spadkodawca chcąc pozbawić spadkobiercę spadku, może go albo wyłączyć od dziedziczenia spadkowego...
Wojciech Kowalski
12.06.2010
Minister sprawiedliwości podjął decyzję o poszerzeniu obszaru działania łódzkiego sądu...
Krzysztof Sobczak
12.06.2010
Walcząca o przestrzeganie praw człowieka na świecie organizacja Amnesty International ostrzega...
Krzysztof Sobczak
12.06.2010
Od soboty wszyscy lekarze oraz dentyści prowadzący prywatne praktyki muszą mieć ubezpieczenie OC....
Krzysztof Sobczak
12.06.2010
Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie UOKiK wynika, że największą popularnością...
Krzysztof Sobczak
12.06.2010
Każde przekroczenie granic obrony koniecznej wymaga rozstrzygnięcia w ramach postępowania przed...
Krzysztof Sobczak
12.06.2010
Dobra atmosfera spotkania i nawiązywanie sympatycznej relacji podczas rozmowy to czynnik...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Rynek
Komisja Europejska bada możliwe skutki wydobywania gazu z łupków. Dopiero wyniki tych prac określą...
Jan Lis /KW
11.06.2010
Dobra atmosfera spotkania i nawiązywanie sympatycznej relacji podczas rozmowy to czynnik...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Rynek
Sejm uchwalił 11 czerwca br. nowelizację ustawy o imprezach masowych, która wprowadza sankcje karne...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Prawnicy
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia przysługiwać będzie tylko od prawomocnych...
Wojciech Kowalski
11.06.2010
Rekomendowana przez PO prof. Irena Lipowicz została powołana 10 czerwca br. przez Sejm na...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Prawnicy
Zagospodarowanie śmieci komunalnych zgodnie z zobowiązaniami unijnymi Polski, nakazującymi w ciągu...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Sejm uchwalił ponownie 10 czerwca br. ustawę o doradztwie podatkowym, ale odrzucił większość...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Marszałek Sejmu podpisał 8 czerwca 2010 r. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Komisja Europejska bada możliwe skutki wydobywania gazu z łupków. Dopiero wyniki tych prac określą...
Jan Lis /KW
11.06.2010
Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju wydawał więźniom przepustki w zamian za łapówki....
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Urząd Komunikacji Elektronicznej zażądał od małych firm dostarczających internet, by przekazały mu...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Każda kandydatura na stanowisko prokuratora rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Sejm wybrał 10 czerwca br. czterech swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratury. Zostali...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Żaden organ nie bada prawdziwości składanych co roku przez prokuratorów oświadczeń majątkowych. Nie...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Komisja Europejska zainicjowała konsultacje publiczne na temat stosowania pakietu w sprawie usług...
11.06.2010
Sejm uchwalił ponownie 10 czerwca br. ustawę o doradztwie podatkowym, ale odrzucił większość...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdził prawo do odliczania VAT z faktur...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Rekomendowana przez PO prof. Irena Lipowicz została powołana 10 czerwca br. przez Sejm na...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010