Kto jest skutecznym przywódcą? Osobiście jestem zwolennikiem wymiernych kryteriów. Za skutecznego...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Rynek
Nałożenie dodatkowych obowiązków na kierowników aptek przez radę powiatu przy ustalaniu rozkładu...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Świadczenie na terytorium Polski usług międzynarodowego przewozu drogowego polegającego na...
Michał Malinowski
05.07.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż niezbędne jest instytucjonalne zagwarantowanie...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Prawnicy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" przeprowadziło w ciągu kilku ostatnich miesięcy akcję...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Kto jest skutecznym przywódcą? Osobiście jestem zwolennikiem wymiernych kryteriów. Za skutecznego...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Rynek
Małżeństwa rozliczające się wspólnie z podatku dochodowego będą mogły odliczać od swojego rocznego...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Choć Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wartość abonamentu medycznego od pracodawcy to...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Ocena kwalifikacji kandydata na stanowisko sędziego należy do sądu, w którym jest wakat lub z...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości 16 czerwca br. uruchomiło możliwość przeglądania ksiąg wieczystych bez...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Podczas zaplanowanego na wtorek 6 lipca posiedzenia Rada Ministrów zając ma się m.in. projektem...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Polska Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wynajęła kancelarię...
Jan Lis /KW
05.07.2010
Zmiany w zasadach gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji...
Wojciech Kowalski
05.07.2010
Nowe rozporządzenie ministra finansów zobowiązuje podmioty urządzające i prowadzące działalność w...
Wojciech Kowalski
05.07.2010
Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej Małgorzaty K. Skarga...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Osiem decyzji od początku roku i 19 trwających obecnie postępowań to efekt walki Urzędu Ochrony...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zajmie się sprawą Holendra, ściganego za udział w...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Brak precyzyjnego określenia kryterium "miejsca zamieszkania" w przypadku ustalania renty rodzinnej...
Krzysztof Sobczak
05.07.2010
Od 3 lipca br., czyli dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz...
Wojciech Kowalski
05.07.2010
Głosowanie przez pełnomocnika jest nową instytucją. Oceniam ją pozytywnie, ale rozwiązaniem lepszym...
Krzysztof Sobczak
04.07.2010
Prawnicy
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w poniedziałek 5 lipca br., czy Polakom mieszkającym obecnie za...
Krzysztof Sobczak
04.07.2010
Od 1 lipca br. międzynarodowa organizacja broniąca praw człowieka, Amnesty International ma nowego...
Krzysztof Sobczak
04.07.2010
Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem prokuratorom z...
Krzysztof Sobczak
04.07.2010
Głosowanie przez pełnomocnika jest nową instytucją. Oceniam ją pozytywnie, ale rozwiązaniem lepszym...
Krzysztof Sobczak
04.07.2010
Ponad sto organizacji z 23 krajów europejskich zwróciło się we wspólnym liście do komisarzy...
Krzysztof Sobczak
04.07.2010
Wykroczeniem jest nie tylko parkowanie samochodu na jezdni, ale też na chodniku - jeśli znak...
Krzysztof Sobczak
03.07.2010
Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił przetarg na budowę nowego, wartego ponad 100 mln zł, gmachu, w...
Krzysztof Sobczak
03.07.2010
Z dniem 1 lipca 2010 r. weszła w życie Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym...
Krzysztof Sobczak
03.07.2010
Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy o wdrożeniu naziemnej...
Krzysztof Sobczak
03.07.2010
Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania...
Krzysztof Sobczak
03.07.2010