Nawet pobieżna lektura przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń do projektu ustawy...
Krzysztof Sobczak
05.03.2010
Nie ma żadnych podstaw do obejmowania stosownym wynagrodzeniem" także wynagrodzenia należnego...
Wojciech Kowalski
05.03.2010
W związku ze zniesieniem instytucji protestu konieczne stało się określenie zasad rozpoznawania...
Anna Stańczuk
05.03.2010
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Seremet został 5 marca br. powołany przez prezydenta na...
Krzysztof Sobczak
05.03.2010
Żaden światopogląd nie uzasadnia poniżania innych - tak 5 marca br. Sąd Apelacyjny w Katowicach...
Krzysztof Sobczak
05.03.2010
Komendant Główny Policji wystąpił z propozycją zmian kodeksu karnego, zwiększających ochronę prawną...
05.03.2010
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła swoje nowe propozycje dotyczące współpracy z...
Krzysztof Sobczak
05.03.2010
Państwo członkowskie Unii Europejskiej może cofnąć obywatelowi Unii obywatelstwo nabyte w drodze...
Rafał Bułach
05.03.2010
Kancelaria prawna Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy wygrała przetarg na przygotowanie...
05.03.2010
Aby uzyskać czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych nie będzie wymagany wpis do stałego...
Karol Kozłowski
04.03.2010
Rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji uchylające wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujące...
Wojciech Kowalski
04.03.2010
- Jednym z priorytetów działań Ministerstwa Sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony w postępowaniu...
Emilia Zakrzewska/KW
04.03.2010
PKP chce skomercjalizować 150 km kw. gruntów kolejowych. Kolej zamierza nimi zrządzać za...
Jan Lis /KW
04.03.2010
Wbrew zapowiedziom, że w czwartek 4 marca prezydent dokona wyboru nowego prokuratora generalnego,...
Krzysztof Sobczak
04.03.2010
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji Kodeksu postępowania...
Wojciech Kowalski
04.03.2010
Spadkodawca będzie mógł skutecznie przesądzać o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie...
Wojciech Kowalski
04.03.2010
Domy maklerskie muszą przekazywać więcej informacji dotyczących przestrzegania przez nie...
Wojciech Kowalski
04.03.2010
Zdaniem samorządu przedsiębiorców osobiste stawiennictwo w ramach toczącego się postępowania według...
Jan Lis /KW
04.03.2010
Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to przedsięwzięcie odbywające się corocznie na każdym z...
Jacek Górski/PSP
04.03.2010
Zgodnie ze znowelizowanym niedawno przepisem Prawa budowlanego, obiektem budowlanym jest budynek...
Krzysztof Sobczak
04.03.2010
Dlaczego ZUS nie przyzna zasiłku na opiekę na chorym partnerem seksualnym, podczas gdy udziela go...
Krzysztof Sobczak
04.03.2010
Zawieszenie prac nad projektem tzw. nowej adwokatury nie oznacza rezygnacji z zamiaru stworzenia...
Krzysztof Sobczak
04.03.2010
Zakaz korzystania z zorganizowanych terenów narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem...
Krzysztof Sobczak
04.03.2010
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego mający na celu...
Wojciech Kowalski
04.03.2010
Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w najbliższą sobotę, będziemy...
Krzysztof Sobczak
03.03.2010
Prawnicy
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział 3 marca br., że prace nad zmianami w...
Krzysztof Sobczak
03.03.2010
Minister finansów Jacek Rostowski uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, powołanej...
Jan Lis /KW
03.03.2010
Na początku kwietnia wejdzie w życie zmiana w Kodeksie cywilnym, która nie pozwoli na ograniczanie...
Wojciech Kowalski
03.03.2010
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy...
Rafał Bułach
03.03.2010
Przejęcie przez Polsat Cyfrowy spółki mPunkt Holdings, CECH przez UniCredit oraz części mienia...
Emilia Zakrzewska/KW
03.03.2010