Sejm w piątkowym głosowaniu skierował do prac w komisjach projekty ustaw ws. in vitro, zgłoszone...
Lex/Lex
29.10.2010
Priorytetom węgierskiej i polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej poświęcone były...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów unijnych dotyczących ustalania cen...
Lex/Lex
29.10.2010
Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wymagają, aby od 2011 roku wydatki bieżące jednostek...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Sejm powołał w piątek komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji i...
Lex/Lex
29.10.2010
Abd al-Rahim al-Nashiri, domniemany więzień CIA uzyskał status pokrzywdzonego w Polsce. Decyzja...
Jacek Górski/PSP
29.10.2010
Od przyszłego roku zawodowi strażacy mają dostawać finansowe rekompensaty za nadliczbowy czas pracy...
Lex/Lex
29.10.2010
Jest to ustawa bardzo słaba. Jej przyjęcie oznacza, że Polska będzie w Unii Europejskiej jednym z...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Sejm przyjął w piątek poselski projekt zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Niemożność wpływania na zarządzanie wspólnotą mieszkaniową nie narusza prawa własności jej członków...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2010
Operator telekomunikacyjny nie może rozwiązać umowy bez wcześniejszego powiadomienia ani pobierać...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Dariusz Oleszczuk, dotychczasowy Globalny Partner Zarządzający kancelarią Salans, został wybrany na...
Krzysztof Sobczak
29.10.2010
Najnowszy raport UOKiK przygotowany w oparciu o wyniki kontroli Inspekcji Handlowej pokazuje, że co...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał w sprawie 72-letniego Polaka, który pozwał państwo niemieckie za...
Jan Lis /KW
28.10.2010
Godzimy się z ustawodawcą co do tego, że na wyprzedaży w supermarkecie nie można, ot tak po prostu,...
Jan Lis /KW
28.10.2010
Nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci...
Anna Dudrewicz
28.10.2010
W 2009 roku do firm windykacyjnych trafiły przeterminowane należności o wartości ponad 11 mld zł, a...
Lex/Lex
28.10.2010
Od kwietnia przyszłego roku prawnicy będą zobowiązani do stosowania w swoich kancelariach kas...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Rynek
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w czwartek, że Polska bezprawnie stosuje obniżoną, 7-procentową...
Lex/Lex
28.10.2010
Resort finansów rozważy uproszczenie przepisów o rachunkowości dla małych i średnich firm po...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
W opinii prezesa Bohdana Zdziennickiego rozpoznanie przez Trybunał wniosku RPO w sprawie uchylenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.10.2010
Prawnicy
Prokuratura Rejonowa w Chorzowie zmienia siedzibę - przenosi się do zmodernizowanego budynku...
Lex/Lex
28.10.2010
W przyszłym roku nauczyciele otrzymają 7 proc. podwyżki, a studencka ulga za przejazdy wyniesie 51...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Od kwietnia przyszłego roku prawnicy będą zobowiązani do stosowania w swoich kancelariach kas...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Rynek
Sędzia Leszek Pietraszko z Lublina będzie przez 5-letnią kadencję dyrektorem Krajowej Szkoły...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Policjanci będą pomagać pracownikom socjalnym podczas interwencji w rodzinie, w której dochodzi do...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
Sejmowa komisja ochrony środowiska nie zgadza się, aby wojewodowie mogli powoływać i odwoływać...
Lex/Lex
28.10.2010
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o współpracy rządu z parlamentem w sprawach...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
MSWiA chce, by funkcjonariusze służb mundurowych, którzy chorują, otrzymywali 80 proc. - a nie jak...
Lex/Lex
28.10.2010
Klient, który stracił pieniądze na skutek przestępstwa, może domagać się od banku ich zwrotu w...
Krzysztof Sobczak
28.10.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski