Debata odbędzie się w poniedziałek 12 września w godzinach 12-14 siedziba Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, sala 104A.
Program spotkania będzie obejmować m.in.: prezentację propozycji KE, dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązaniami strukturalnymi i cenowymi, prezentacje stanowisk operatorów, podsumowanie spotkania.
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane będą do 9 września do godz. 12. pod numerem tel. 022 522 50 54 lub e-mailem: mpukaluk@mi.gov.pl