Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w najbliższych trzech miesiącach nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r., które wyniosło 3366,11 zł. Ograniczenie to dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnika jednoosobowej spółki z o. o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Do końca sierpnia kwota podstawa wymiaru składki chorobowej nie mogła przekraczać 8665,83 zł.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.zus.pl