Powstające centrum odwiedził w poniedziałek minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, którego najbardziej interesowały możliwości wykorzystania tych technologii dla potrzeb medycyny sądowej.
W ramach projektu BioNanoPark w styczniu tego roku uruchomiono pierwszą w Polsce Pracownię Indywidualnych Implantów Medycznych, w której to są projektowane i wykonane zindywidulizowane implanty. Do tych celów wykorzystywane są badania z tomografii komputerowej oraz technologia szybkiego prototypowania, czyli drukowanie 3D. Jednym z ważniejszych etapów tworzenia indywidualnych implantów jest przetwarzanie obrazów z tomografii komputerowej na wirtualne modele. I właśnie ta metoda może posłużyć do wykonania wirtualnych sekcji zwłok.
Obecnie na świecie coraz powszechniejsza staje się wirtualna autopsja, polegająca na tym, że zwłoki lub części ciała są skanowane w aparacie TK przed wykonaniem właściwej sekcji zwłok. Dane z takiego badania służą jako dodatkowa pomoc dla specjalistów medycyny sądowej w ustaleniu przyczyny śmierci. W Polsce dotychczas wykonano jedynie pojedyncze takie wirtualne sekcje zwłok. Ostatnio dzięki współpracy Zakładu Medycyny Sądowej i Instytutu Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych wykonano badanie tomografii komputerowej mózgowia osoby postrzelonej.
 Na podstawie tego badania stworzono trójwymiarowy model tych tkanek, pokazując między innymi fragmenty tanki kostnej oraz kanał przelotowy przez obie półkule mózgu. Takie obrazy 3D mogą być wykorzystywane na co dzień w sądzie, w celu dokładniejszego ukazania różnych patologii, a co ważniejsze ułatwienia wyobrażenia i zrozumienia sposób ich powstanie przez osobę, która nie jest obeznana w anatomii ciała ludzkiego.

Źródło: MS