Jednocześnie rośnie wartość zaległości, które zostały rozłożone na raty lub odroczono termin płatności. W tym roku (I półrocze) było to 240 mln zł, o 20 proc. więcej niż dwa lata temu. Więcej: Rzeczpospolita>>>