W związku z dynamicznym rozwojem społeczeństwa informacyjnego coraz większe znaczenie przypisuje...
Karol Kozłowski
04.08.2010
Kupowanie więcej za mniej, stały klient nie jest już lojalny, usługi prawne w pudełku, sprzedaż...
Krzysztof Sobczak
04.08.2010
Rynek
Rząd przyjął we wtorek Wieloletni Plan Finansowy Państwa przewidujący wzrost VAT o 1 pkt proc....
Jacek Górski/PSP
04.08.2010
Tylko gruntowna reforma procesu legislacyjnego może zabezpieczyć scenę polityczną przed "aferami"...
Jacek Górski/PSP
04.08.2010
Kupowanie więcej za mniej, stały klient nie jest już lojalny, usługi prawne w pudełku, sprzedaż...
Krzysztof Sobczak
04.08.2010
Rynek
Wyroki Europejskiego Trybunału Praw człowieka dotyczące naruszenia prawa do sądu czy wolności...
Krzysztof Sobczak
04.08.2010
Wyroki Europejskiego Trybunału Praw człowieka dotyczące naruszenia prawa do sądu czy wolności...
Krzysztof Sobczak
04.08.2010
Prawnicy
Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych, rozpatrująca poprawki do rządowego projektu...
Jacek Górski/PSP
04.08.2010
W żadnym wypadku nie wolno adwokatom traktować zainteresowania opinii publicznej niektórymi...
Jacek Górski/PSP
04.08.2010
W postępowaniach sądowych coraz częściej jako dowód pojawiają się wykazy rozmów czy też wykazy...
Krzysztof Sobczak
04.08.2010
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy 6 sierpnia br. skargę kasacyjną Poznańskiej Masy Krytycznej...
Krzysztof Sobczak
04.08.2010
W żadnym wypadku nie wolno adwokatom traktować zainteresowania opinii publicznej niektórymi...
Jacek Górski/PSP
04.08.2010
Na rozpoczynającym się dzisiaj trzydniowym posiedzeniu Senat zajmie się m.in. ustawą o dowodach...
Jacek Górski/PSP
04.08.2010
Wymagania, jakim powinien odpowiadać kandydat na sędziego są bardzo wysokie. Od sędziego wymaga się...
Krzysztof Sobczak
03.08.2010
Prawnicy
Zasada swobody kontraktowej zezwala na ustalenie wysokości ceny sprzedaży. Nie oznacza to jednak,...
Wojciech Kowalski
03.08.2010
Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił szefa MON Bogdana Klicha o informację, czy prowadzone są prace...
Jacek Górski/PSP
03.08.2010
Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet ogłasza konkurs na...
Jacek Górski/PSP
03.08.2010
Znajomość prawa konkurencji bardzo wzrosła w ostatnich latach, zwłaszcza odkąd weszliśmy do Unii....
Krzysztof Sobczak
03.08.2010
Sąd Najwyższy zdecydował we wtorek, że wybory prezydenckie, w których zwyciężył Bronisław...
Jacek Górski/PSP
03.08.2010
1 sierpnia 2010 r. do zespołu kancelarii prawnej Baker McKenzie dołączył Piotr Popławski, który...
Jacek Górski/PSP
03.08.2010
W lipcu ogłoszono wyniki kolejnego, globalnego rankingu kancelarii prawnych magazynu Legal...
Jacek Górski/PSP
03.08.2010
Pożyczki społeczne (ang. social lending) polegają na zawieraniu transakcji pożyczek bezpośrednio...
Jacek Górski/PSP
03.08.2010
Kontrolę jednostek organizacyjnych administracji podatkowej sprawuje teraz Minister Finansów. 30...
Michał Malinowski
03.08.2010
"Zespół, który składa się po części z ministrów, po części z parlamentarzystów, przystąpił do pracy...
Jacek Górski/PSP
03.08.2010
Wymagania, jakim powinien odpowiadać kandydat na sędziego są bardzo wysokie. Od sędziego wymaga się...
Krzysztof Sobczak
03.08.2010
Ustawa z 5 listopada 2009 r. nowelizująca kodeksy karne wprowadziła wiele zmian dotyczących pozycji...
Krzysztof Sobczak
02.08.2010
Prawnicy
Realizacja większości samorządowych przedsięwzięć inwestycyjnych obarczona jest wysokim ryzykiem...
Krzysztof Sobczak
02.08.2010
Polskie prawo pracy zakazuje dyskryminacji przy przyjmowaniu do pracy. M.in. ze względu na wiek....
Krzysztof Sobczak
02.08.2010
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mają na celu skuteczniejszą walkę ze...
Lex/Lex
02.08.2010
W ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie pojawiły się nowe typy przestępstw. To skutek szeregu...
Lex/Lex
02.08.2010