Tak wynika z obowiązującego od dzisiaj rozporządzenia z 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 173, poz. 1034). Zgodnie z nim, w firmowej palarni nie musi przypadać co najmniej 0,1 mkw. powierzchni podłogi na pracownika. Pomieszczenie to nie musi być też większe niż 4 mkw. Zliberalizowano również wymogi dotyczące wymiany powietrza w palarni. Od dzisiaj pracodawca nie musi zapewniać dziesięciokrotnej wymiany powietrza w ciągu godziny.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl