Będzie proces cywilny o ponad 10 milionów zł, jaki były prezes PZU Jaromir Netzel chce wytoczyć...
Lex/Lex
13.10.2010
Umowa z bankiem ma dawać przywileje przed sądem. Dla przedsiębiorców dochodzenie zapłaty będzie...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna poinformował w środę, że w przyszłym tygodniu odbędzie się w...
Lex/Lex
13.10.2010
Rząd uzgodnił nowe stawki VAT, które zaczną obowiązywać od 2011 roku. Według rządowych planów w...
13.10.2010
Jak zreformować sądy powszechne? - na to pytanie spróbują we wtorek 19 października odpowiedzieć...
Jacek Górski/PSP
13.10.2010
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 października pakiet projektów legislacyjnych dotyczących...
Lex/Lex
13.10.2010
Unijny komisarz ds. usług finansowych Michel Barnier ostrzegł w środę przed dominacją światowych...
Lex/Lex
13.10.2010
Minister finansów przegrał sądowy spór ze spółką Axel Springer Polska o konkurs dla czytelników...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Wojewoda pomorski Roman Zaborowski zwróci się do MSWiA z prośbą o zmianę jednego z przepisów...
Lex/Lex
13.10.2010
Artur Pietryka, aplikant adwokacki, wcześniej związany z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Projekt dotyczący nadzoru właścicielskiego w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi pod obrady...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Artur Pietryka, aplikant adwokacki, wcześniej związany z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Prawnicy
Komitet Praw Człowieka ONZ, rozpatrując sprawozdanie polskiego rządu na temat przestrzegania...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Urzędnicy w rozstrzygnięciach powołują się na korzystne dla siebie wyroki. Orzeczenia sądów...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
W wyroku z 30 lipca 2010 r. (sygn. akt III SA/Gl 677/10), który ostatnio został opublikowany, WSA w...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Radni gminy, powiatu i województwa nie będą mogli sprawować jednocześnie funkcji ławnika zakłada...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Dzisiaj powinny zapaść dwa orzeczenia w sprawie granicy wolności słowa i ochrony prywatności osób...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.10.2010
Stawka dotacji do przewozów pasażerskich w dalszym ciągu będzie wynosiła 100 proc. podstawy...
Michał Malinowski
13.10.2010
Sąd Najwyższy oddalił we wtorek 12 października kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na niekorzyść...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.10.2010
Pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on...
Rafał Bujalski
13.10.2010
Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikiem lub...
Michał Malinowski
13.10.2010
Jeśli Sejm uchwali zmiany w ustawach urzędniczych, szef urzędu będzie mógł zwolnić wszystkich...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że rybacy mogą zbywać swoje połowy tylko w centrach pierwszej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.10.2010
W czwartek rząd ma kontynuować prace nad ustawami z pakietu zdrowotnego. Zajmie się m.in. projektem...
Lex/Lex
13.10.2010
Prezydent Bronisław Komorowski w czwartek powoła pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydatami...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Janusz Krasoń (SLD) powiedział w środę, że...
Krzysztof Sobczak
13.10.2010
Od początku sierpnia obowiązują nowe regulacje dotyczące czynności związanych z odbieraniem przez...
Wojciech Kowalski
13.10.2010
Odszkodowania z tytułu błędów medycznych bez konieczności występowania na drogę sądową, likwidacja...
Lex/Lex
12.10.2010
Prawnicy, którzy odbyli praktykę prawniczą pod nadzorem radcy prawnego w spółkach z o.o. i spółkach...
Krzysztof Sobczak
12.10.2010
Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa odciął się od sformułowań swojego pracownika, który...
Krzysztof Sobczak
12.10.2010