System informatyczny pod nazwą Rządowy Proces Legislacyjny prowadzony przez Rządowe Centrum...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Jan Josef Bolewski, którego rodzina w 1978 r. wyjechała do Niemiec, może ubiegać się o zwrot ziemi...
Lex/Lex
21.10.2010
Prokurator generalny Andrzej Seremet powołał Zespoł Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Prawnicy
Traci moc przepis, na podstawie którego można odmówić udostępnienia akt osobom uznanym przez organy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.10.2010
Firmy audytorsko-doradcze zatrudniają tysiące ekspertów. Wyszły obronną ręką z kryzysu,...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Rynek
Ponad rok trwały prace sejmowej podkomisji nad projektem ustawy, która ma doprowadzić do tego, aby...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
W tym roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała aż 215 firm, które zawarły porozumienie z...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Obywatel będzie mógł zaskarżyć przewlekłość postępowania administracyjnego. Nie otrzyma jednak...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Z wnioskiem o interpretację podatkową nie może wystąpić we własnym imieniu adwokat, radca prawny...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zmierzającą...
Lex/Lex
21.10.2010
Krajowa Rada Sądownictwa nie zaakceptowała zaproponowanego przez resort sprawiedliwości kandydata...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Prokurator generalny Andrzej Seremet powołał Zespoł Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Czynność podejmowana przez radę polegająca na zmianie uchwały budżetowej w zakresie rezerw ma...
Anna Dudrewicz
21.10.2010
Komisja Europejska udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie e-CERTIS, które ma za...
Anna Stańczuk
21.10.2010
Na skutek błędu w poleceniu przelewu (nazwa beneficjenta nie zgadzała się z numerem rachunku)...
21.10.2010
Założenia do projektu nowelizacji ustawy zakładają, że wynagrodzenia syndyka, w tym wstępna...
Krzysztof Sobczak
21.10.2010
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu poinformował w czwartek, że ukarał Rosję finansowo...
Lex/Lex
21.10.2010
Senat przyjął w czwartek nowelizację prawa o ruchu drogowym, która ma uniemożliwić stawianie przy...
Lex/Lex
21.10.2010
PO, PiS i Lewica poparły w czwartek w Sejmie przywrócenie w Kodeksie karnym zapisów dotyczących kar...
Lex/Lex
21.10.2010
Reporterzy bez Granic opublikowali w środę swój doroczny raport o wolności prasy w 178 krajach. Na...
Lex/Lex
20.10.2010
Podwyższenie kwot gwarancji depozytów oraz skrócenie terminów ich wypłat przewiduje przyjęty we...
Krzysztof Sobczak
20.10.2010
Rządowy projekt liberalizujący przepisy dotyczące nabywania i obrotu bronią, m.in. dający osobom,...
Lex/Lex
20.10.2010
W czwartek w Sejmie odbędzie się debata nad projektami zmian w konstytucji autorstwa PO i PiS; w...
Krzysztof Sobczak
20.10.2010
Jedną z nowości w przyjętym we wtorek projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów...
Krzysztof Sobczak
20.10.2010
Jedną z nowości w przyjętym we wtorek projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów...
Krzysztof Sobczak
20.10.2010
Prawnicy
Komisja Europejska zaproponowała w środę wprowadzenie unijnego zakazu produkcji i sprzedaży...
Krzysztof Sobczak
20.10.2010
Premier Donald Tusk zadeklarował w środę, że w sprawie projektów ustaw dotyczących metody...
Lex/Lex
20.10.2010
Aby uniknąć opóźnień płatności zagrażających płynności finansowej przedsiębiorstw, maksymalny...
Lex/Lex
20.10.2010
Od 20 października 2010 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy tryb i sposób...
Wojciech Kowalski
20.10.2010