Powierzenie funkcji pełnomocnika do spraw, które mieszczą się w zakresie kompetencji wójta...
Anna Dudrewicz
11.01.2011
,Solidarność" chce zebrać miliony podpisów pod projektem ustawy o płacy minimalnej. Związek...
11.01.2011
Dzisiaj rząd przyjął kolejną już, 45 nowelizację ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych....
11.01.2011
Przedsiębiorca, który jako pierwszy dostarczy dowody na istnienie zmowy może liczyć nawet na...
11.01.2011
Poznańska kancelaria Sójka & Maciak reprezentuje spółkę znanego biznesmena Zbigniewa Jakubasa w...
Jan Lis /KW
11.01.2011
Dla przyznania odwołującemu prawa do wniesienia odwołania konieczne jest, aby odwołujący wykazał,...
Anna Stańczuk
11.01.2011
Jedną z najważniejszych zmian, mających na celu poprawę standardów świadczenia usług prawnych, w...
Krzysztof Sobczak
10.01.2011
Rynek
Minister Środowiska zwrócił się do Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z prośbą o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2011
Uważam, że sędziowie powinni podlegać ocenom. Prezentuję ten pogląd od dawna i podkreślam, że to...
Krzysztof Sobczak
10.01.2011
Prawnicy
Były wiceminister zdrowia Krzysztof Grzegorek prawomocnie skazany za korupcję. Sąd Okręgowy w...
10.01.2011
Jedną z najważniejszych zmian, mających na celu poprawę standardów świadczenia usług prawnych, w...
Krzysztof Sobczak
10.01.2011
Rynek
W sprawach o zwrot majątków ziemskich odebranych właścicielom po komunistycznej "reformie rolnej"...
10.01.2011
Spadkodawca będzie mógł postanowić w testamencie, iż konkretny członek rodziny nabywa wskazaną...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2011
Podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całym kraju doszło do 52 incydentów...
10.01.2011
Ministrowie sprawiedliwości Polski Krzysztof Kwiatkowski i Ukrainy Ołeksandr Ławrynowycz podpisali...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2011
Spadkodawca będzie mógł postanowić w testamencie, iż konkretny członek rodziny nabywa wskazaną...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2011
Uważam, że sędziowie powinni podlegać ocenom. Prezentuję ten pogląd od dawna i podkreślam, że to...
Krzysztof Sobczak
10.01.2011
Członek zarządu odpowiada za długi składkowe spółki, jeśli egzekucja, jaką przeciwko niej prowadził...
Lex/Lex
10.01.2011
Rzecznik rządu Paweł Graś zapewnił, że w rządzie nie ma i nie będzie planów likwidacji ulgi...
10.01.2011
Rozpoczęty na początku 2010 r. nabór zakładał przyjęcie do końca ub. r. 10 tys. ochotników. Złożono...
10.01.2011
Zdaniem minister pracy i spraw społecznych Jolanty Fedak rząd planuje włączenie składki zdrowotnej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2011
Dziś ostatni dzień na złożenie pracodawcy oświadczenia na druku PIT-12. Dzięki niemu firma do końca...
Lex/Lex
10.01.2011
Rzecznik praw obywatelskich wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z...
Lex/Lex
10.01.2011
Miało być 20 tys. etatów mniej w administracji, a będzie 30 tys. więcej - wylicza Dziennik Gazeta...
Lex/Lex
10.01.2011
Prezydent Bronisław Komorowski chce brać udział w pracach dotyczących zmian w podziale składek...
10.01.2011
Według NSA, przepisy art. 5 ust. 7 pkt 1 i 34a ustawy o systemie oświaty nie mogą stanowić podstawy...
Anna Dudrewicz
10.01.2011
Zbiorniki na paliwo czy gaz są budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, a przypisane im...
Michał Malinowski
10.01.2011
Akt administracyjny wydawany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w trybie nadzoru, o którym...
Anna Dudrewicz
10.01.2011
Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w...
Krzysztof Sobczak
10.01.2011
Od początku roku możemy wysyłać faktury mailem. Tymczasem już pojawiają się poważne wątpliwości,...
Jan Lis /KW
10.01.2011