Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała KGHM Polska Miedź S.A. przy utworzeniu spółki KGHM Copper...
Jacek Górski/PSP
08.11.2010
Nieczytelność obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej...
Wojciech Kowalski
08.11.2010
Już po raz dziesiąty redakcja Juve, niemieckiego wydawnictwa i serwisu informacyjnego dla branży...
Jacek Górski/PSP
08.11.2010
W ostatnich pięciu latach tylko co czwarty złoty z pokontrolnych decyzji fiskusa trafił do budżetu....
Krzysztof Sobczak
08.11.2010
Nikt nie może kontrolować 250 tys. mundurowych na zwolnieniu lekarskim. Dotyczy to: policjantów,...
Krzysztof Sobczak
08.11.2010
Obradujący w obiegłym tygodniu w Warszawie IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych podjął uchwałę o...
Krzysztof Sobczak
08.11.2010
Ministerstwo Finansów przygotowuje analizę na temat ulg i zwolnień obowiązujących w systemie...
Krzysztof Sobczak
08.11.2010
Od 1 stycznia 2011 r. mają obowiązywać dwa rodzaje przetargów sprzedaży obligacji. Poza tym w celu...
Michał Malinowski
08.11.2010
Od jutra będą wyższe odsetki za zwłokę. Mają dyscyplinować podatników do regulowania zobowiązań w...
Krzysztof Sobczak
08.11.2010
Nawet 50 proc. zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego może wynieść dodatek kontrolerski dla...
Krzysztof Sobczak
08.11.2010
Zdania odrębne nie są podstawą budowania autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Pożądana jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.11.2010
Prawnicy
Sąd Apelacyjny w Białymstoku 9 grudnia rozpozna odwołania od wyroku zasądzającego 300 tys. zł...
Krzysztof Sobczak
07.11.2010
Ani znowelizowana w 2000 roku ani też nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. nie...
Krzysztof Sobczak
07.11.2010
Klub Fotografii Prasowej SDP wprowadził cennik zawierający minimalne stawki za zdjęcia. Prawo...
Krzysztof Sobczak
07.11.2010
Komisja Europejska planuje wprowadzenie zakazu stosowania fosforanów i ograniczenie zawartości...
Rafał Bujalski
07.11.2010
"Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Współczesne kierunki prawnych rozliczeń z przeszłością -...
Krzysztof Sobczak
07.11.2010
Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zmianę zasad przyznawania świadczeń rodzinnych dzieciom, w...
Lex/Lex
07.11.2010
We wtorek Trybunał Konstytucyjny zbada, czy adekwatnym ograniczeniem wolności słowa jest możliwość...
Lex/Lex
07.11.2010
Projekt Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który do 1 października 2010 r. miał...
Jan Lis /KW
07.11.2010
Polsce nie ma problemu z dostępem do stacjonarnego leczenia uzależnień od narkotyków, jednak prawa...
Lex/Lex
07.11.2010
Już wkrótce składanie deklaracji podatkowych przez Internet będzie prostsze. Do uzgodnień...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010
Rynek
Prawne granice wolności sumienia i wyznania będą tematem konferencji oraganizowanej 29 listopada...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010
Maciej Bobrowicz został ponownie wybrany na 3-letnią kadencję prezesa Krajowej Izby Radców...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010
Prawnicy
Magdalena Szyszka z Kędzierzyna-Koźla ubiegała się o dotację na otworzenie własnej kancelarii...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010
W obecnym stanie prawnym różnica pomiędzy uprawnieniami adwokata i radcy prawnego sprowadza się do...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010
Sprawami związanymi z katastrofą smoleńską zajmuje się nie tylko Wojskowa Prokuratura Okręgowa w...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010
Kancelaria Baker & McKenzie z myślą o klientach zainteresowanych wejściem na giełdę w innej niż...
Jacek Górski/PSP
06.11.2010
Oskarżony o nakłanianie do kradzieży napisu z muzeum Auschwitz Anders Hoegstroem za pośrednictwem...
Lex/Lex
06.11.2010
Magdalena Szyszka z Kędzierzyna-Koźla ubiegała się o dotację na otworzenie własnej kancelarii...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010
Właściciele zamkniętych firm, handlujących substancjami psychoaktywnymi, zwrócili się ze skargami...
Krzysztof Sobczak
06.11.2010