Rząd przyjął w środę projekt założeń do zmian w kodeksie postępowania karnego. Obszerne poprawki...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2012
Krajowa Rada Prokuratury zaapelowała w środę o przerwanie prowadzonych w resorcie sprawiedliwości...
Jabłoński Marcin
09.05.2012
Wiele słusznych postulatów i jeden podstawowy brak - tak przyjęty w środę przez rząd projekt...
Wojciech Tumidalski
09.05.2012
Rząd Davida Camerona chce uchwalić kontrowersyjne ustawy zakładające zwiększenie dopuszczalnego...
Andrzej Świdlicki
09.05.2012
Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji procedury karnej, która ma usprawnić procesy sądowe....
Wojciech Tumidalski
09.05.2012
LEX Touch Wolters Kluwer Polska to pierwszy i jedyny na polskim rynku System Informacji Prawnej w...
09.05.2012
Rada Ministrów na wznowionym w środę posiedzeniu pracuje nad założeniami do projektu nowelizacji...
Krzysztof Sobczak
09.05.2012
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy spółka Energetyczne Centrum z Radomia,...
Krzysztof Sobczak
09.05.2012
Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra sprawiedliwości o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2012
Prawnicy
W najbliższym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie proponować zmian w ustawie o Krajowej...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.05.2012
Squire Sanders, jedna z największych na świecie kancelarii prawniczych, wzmacnia pozycję w Azji i...
Paulina Gadomska-Dzięcioł
09.05.2012
Rynek
Sejm, który w środę rozpoczyna posiedzenie, najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia...
PAP
09.05.2012
Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub...
PAP
09.05.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości nie wycofuje się z propozycji zmian, które miałyby polegać na...
Krzysztof Sobczak
09.05.2012
Resort budownictwa chce skasować przepis zgodnie z którym eksmitowanym m.in. kobietom w ciąży,...
PAP
09.05.2012
Trzy senackie komisje opowiedziały się podczas pierwszego czytania projektu noweli Prawa prasowego...
PAP
09.05.2012
Przedsiębiorstwo może zarejestrować swoje znaki towarowe jako nazwę domeny .eu tylko wówczas, gdy...
Rafał Bułach
09.05.2012
W postępowaniu odwoławczym dotyczącym wykroczenia, w którym odwołanie zostaje uznane za bezzasadne,...
Katarzyna Warecka
09.05.2012
W środę 9 maja br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw...
Wiktoria Nicałek
09.05.2012
Zatrzymanie osoby chorej psychicznie, które przeciągnęło się na okres ponad trzech dni, bez...
Katarzyna Warecka
09.05.2012
Bardziej efektywne korzystanie z elektronicznego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS)...
Rafał Bujalski
09.05.2012
Zbyt surowe sankcje za opóźnienie w płaceniu czesnego to przykład niedozwolonej praktyki stosowanej...
Krzysztof Sobczak
09.05.2012
Trybunał Konstytucyjny ogłosi dzisiaj wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej lekarza Zbigniewa...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.05.2012
Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że projekt zmian w regulaminie sądów wymaga dogłębnej rewizji....
Katarzyna Żaczkiewicz
08.05.2012
Komisarz UE ds. konkurencji zapowiedział we wtorek zreformowanie do końca 2013 r. zasad pomocy...
PAP
08.05.2012
Sądownictwo Krajowa Rada Sądownictwa krytykuje projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2012
Nowelą doprecyzowującą odbywajanie kary pozbawienia wolności na zasadzie dozoru elektronicznego...
PAP
08.05.2012
Zniesienie awansów poziomych z punktu widzenia konstytucji było dopuszczalne - orzekł we wtorek...
PAP
08.05.2012
UE stosuje coraz mniej środków antydumpingowych wobec swoich partnerów handlowych, ma ich o blisko...
PAP
08.05.2012
LEX Touch Wolters Kluwer Polska to pierwszy i jedyny na polskim rynku System Informacji Prawnej w...
08.05.2012
Rynek