Większość spraw dotyczących nieskładania przez spółki informacji do KRS jest umarzana....
Krzysztof Sobczak
23.08.2012
Projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów...
Grzegorz Bieńdak
23.08.2012
Trzynastu wydawców już zdecydowało się na złożenie pozwu zbiorowego przeciwko serwisowi...
Krzysztof Sobczak
23.08.2012
Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie...
23.08.2012
Polska, obok Włoch, Turcji i Rosji, ma największe zaległości w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego...
Krzysztof Sobczak
23.08.2012
Rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wszczął postępowanie wyjaśniające wobec...
Katarzyna Żaczkiewicz
22.08.2012
W środę w resorcie finansów pierwszy raz spotkała się grupa robocza Komitetu Stabilności Finansowej...
PAP
22.08.2012
Sprawa Amber Gold to nie jedyna z listy ostrzeżeń KNF, w której postawiono zarzuty. W Polsce jest...
PAP
22.08.2012
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zwrócił się do...
PAP
22.08.2012
To sądy powinny decydować o przywróceniu matce praw rodzicielskich - orzekł w wyroku Europejski...
PAP
22.08.2012
Sąd w Grodzisku Wielkopolskim ukarał w środę naganą sześć osób, u których na działkach policja...
22.08.2012
Minister sprawiedliwości powinien mieć prawo do wnoszenia kasacji w sprawach karnych - uważa...
PAP
22.08.2012
Strona postępowania nie może skutecznie żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego sędziego....
22.08.2012
W dniu 8 sierpnia 2012 r. opublikowana została ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o...
Adam Bochentyn
22.08.2012
Obecny sposób sporządzania uzasadnień do orzeczeń jest zbyt czasochłonny - uważa ministerstwo...
Monika Sewastianowicz
22.08.2012
W 2011 roku rzecznicy konsumentów udzielili ponad 413 tysięcy porad. Blisko 20 tys. dotyczyło usług...
Krzysztof Sobczak
22.08.2012
Brak jest podstaw do wprowadzania upoważnienia dla prezesa sądu okręgowego do delegowania sędziego...
Katarzyna Żaczkiewicz
22.08.2012
Słysząc, co się dzieje wokół Amber Gold, pomyślałam, że zaraz zacznie się wołanie o pilne...
Krzysztof Sobczak
22.08.2012
Zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak Amber Gold, mogą być pokryte z majątku...
PAP
22.08.2012
Dwa sądy rejonowe i jeden okręgowy ogłosiły przetargi na świadczenie usług przez agencje pracy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.08.2012
Krajowa Rada Komornicza nie popiera pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwosci likwidacji znaków opłaty...
Monika Sewastianowicz
22.08.2012
W związku z toczącą się w mediach dyskusją na temat zasad odwieszania kar wymierzonych w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.08.2012
Zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej nie można opierać bezpośrednio na zasadach dotyczących...
PAP
22.08.2012
Ministerstwo Finansów jest zdania, że po objęciu systemu spółdzielczych kas...
Grzegorz Bieńdak
22.08.2012
Prawo odmowy zeznań należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na...
22.08.2012
Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił we wtorek Czesława Kowalczyka od zarzutu zabójstwa w grudniu 1998...
PAP
21.08.2012
We wtorek 21 sierpnia 2012 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku złożył do zastępcy Rzecznika...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.08.2012
W związku z opublikowanymi w mediach informacjami, że jest postępowanie w sprawie sędziego (bądź...
Katarzyna Żaczkiewicz
21.08.2012
Prawnicy
Znowu nie dojdzie do uchwalenia ustawy w sprawie pomocy prawnej dla najuboższych. Rząd nie poparł...
Katarzyna Żaczkiewicz
21.08.2012
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje zmiany w ustawie antymonopolowej dotyczące...
PAP
21.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski