To przede wszystkim do kancelarii prawnych, ale także do menedżerów firm, adresowana jest tematyka debaty on-line „Zarządzanie ryzykiem w transakcjach M&A” organizowanej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wspólnie z kancelarią Krawczyk i Wspólnicy. Debata odbędzie się 30 września 2010 roku, w godzinach 10:30 – 12:00.
Udział w debacie jest bezpłatny.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie z ekspertami, którzy podzielą się własnymi doświadczeniami właśnie w obszarze fuzji i przejęć oraz zaprezentują ryzyka i najczęściej popełniane błędy pojawiające się przy okazji procesów łączenia się lub przejmowania przedsiębiorstw.
Podczas debaty podjęte zostaną następujące tematy:
         wstępna analiza biznesowa celowości planowanego projektu,
         przeprowadzenie prawnego, finansowego i podatkowego badania due diligence,
         ponowna analiza biznesowa - uwzględnienie obszarów ryzyka, zidentyfikowanych w raportach due diligence,
         konstruowanie dokumentacji transakcyjnej poprzez wprowadzenie zapewnień i gwarancji,
         wykonanie transakcji – ostateczne scalenie łączonych/przejmowanych przedsiębiorstw.

Do udziału w debacie organizatorzy zapraszają kadrę zarządzającą spółek zainteresowanych akwizycjami lub fuzją z innymi podmiotami, jak również dyrektorów departamentów prawnych, prawników wewnętrznych, dyrektorów finansowych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Debata on–line transmitowana będzie w czasie rzeczywistym, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom na czacie.

Więcej informacji na stronie: www.debata.lex.pl

Czytaj także: Ryzyko w M&A: ważne jest prawdopodobieństwo i dotkliwość