Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł we wtorek, że Wielka Brytania ma prawo...
PAP
10.04.2012
Od wtorku pracownicy sądownictwa zrzeszeni w Solidarności codziennie przez dwa tygodnie będą...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.04.2012
W połowie kwietnia uruchomiony zostanie nowy portal internetowy organizacji związkowej pracowników...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.04.2012
Rynek
Na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu Senat zajmie się m.in. projektem uchwały...
PAP
10.04.2012
Prokurator generalny, tak jak obecnie, będzie składał sprawozdanie z rocznej działalności, ale...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.04.2012
Zdaniem Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Unii Europejskiej mogą być...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.04.2012
Oddziś zmieniłsię zestaw informacji składanych przez kandydata na dyrektora szkoły. Będzie musiał...
Krzysztof Sobczak
10.04.2012
Franciszka Pniewska, Sylwia Zarzycka i Zbigniew Król - to prawnicy, którzy w tym roku otrzymaja...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.04.2012
Prawnicy
Przez wizytatorów oceniających pracę sędziów gospodarczych będą brane pod uwagę takie cechy jak...
Katarzyna Żaczkiewicz
10.04.2012
Wprowadzanie na polski rynek nowych typów samochodów będzie łatwiejsze po wpisaniu do polskich...
PAP
10.04.2012
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma podjąć decyzję w sprawie przystąpienia Polski do...
PAP
10.04.2012
Sądy mają do 1 stycznia 2013 roku mają czas na utworzenie biur obsługi interesantów. Wówczas bowiem...
Krzysztof Sobczak
10.04.2012
Do tej pory uznawano za oczywiste, że usługi przesyłu listów o wadze poniżej 50 gramów może...
Krzysztof Sobczak
10.04.2012
Wykorzystywanie zwierząt w celach zarobkowych jako tło zdjęć robionych turystom jest częste w...
PAP
10.04.2012
Wyrok karny za nadużycie stanowiska dla naukowca, który na żądanie sądu nie udostępnił wyników...
Katarzyna Warecka
10.04.2012
Potrzebna jest rewizja niektórych przepisów prawa lotniczego oraz innych ustawi rozporządzeń w...
Krzysztof Sobczak
10.04.2012
Wykonawcy nie mają obowiązku dołączać do swoich ofert dokumentów czy oświadczeń niewymaganych w...
10.04.2012
Zakwalifikowanie danej osoby, jako członka zarządu nie jest zależne od tego, czy i w jakim zakresie...
Michał Malinowski
10.04.2012
Z dniem 1 lipca 2012 r. zlikwidowanych zostanie ponad sto sądów rejonowych. Sprawy z zakresu prawa...
10.04.2012
Trzeba jak najszybciej zmienić przepisy, które uniemożliwiają ratyfikowanie konwencji ws. przemocy...
PAP
10.04.2012
Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na 8 maja br. rozprawę z wniosku Prezydenta RP o zbadanie...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.04.2012
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 11- 13 kwietnia Sejm zajmie się senackim...
Katarzyna Żaczkiewicz
09.04.2012
Konieczne jest zwiększenie demokratycznej kontroli nad prokuraturą, bo jej autonomia poszła w...
PAP
09.04.2012
W tym tygodniu, na trzydniowym posiedzeniu, Sejm zajmie się m.in. propozycjami zmian w kodeksach, a...
PAP
09.04.2012
W Polsce często ubezwłasnowolniane są osoby, których stan zdrowia pozwala na to, by świadomie...
09.04.2012
Policjanci apelują, aby w poniedziałek wielkanocny, tzw. lany, oblewając się wodą, szanować...
PAP
09.04.2012
Nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia...
09.04.2012
Polscy sędziowie i prokuratorzy nie mają dostatecznej wiedzy o prawach człowieka, co źle wpływa na...
Krzysztof Sobczak
09.04.2012
Odmowa zmiany terminu rozprawy wyznaczonej na dzień święta żydowskiego nie narusza wolności...
Katarzyna Warecka
09.04.2012
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. rozszerzeniu uległ katalog zadań powiatu o dofinansowanie usług tłumacza...
09.04.2012