Spotkanie, w którym poza ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim udział wziął także m.in. podsekretarz stanu Igor Dzialuk, odbyło się dzisiaj w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości.
- Analiza działań Komisji Europejskiej zaplanowanych na 2011 r. w ramach planu realizującego zamierzenia Programu Sztokholmskiego pozwala założyć, że będzie to rok ambitnych przedsięwzięć - powiedział w trakcie spotkania minister Krzysztof Kwiatkowski. - Jako państwo, którego prezydencja przypadnie na ten okres, mamy nadzieję, że będziemy mogli aktywnie wspomóc Komisję w realizacji jej zamierzeń - dodał.
Wśród tematów spotkania szczególne miejsce zajęły kwestie dotyczące praw ofiar.  - Jednym z zagadnień, do którego przywiązuję niezwykłą wagę, to prawa ofiar przestępstw. Na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów proceduralnych staraliśmy się zapewnić ofierze możliwie jak najsilniejszą pozycję procesową - mówił minister Krzysztof Kwiatkowski.  Przypomniał, że zgodnie z naszymi regulacjami ofiara ma m.in. prawo uczestniczenia w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy, a co za tym idzie może również składać apelację.
Jak poinformował Wydział Informacji MS, uczestnicy spotkania zgodnie zauważyli, że takie rozwiązania nie są standardem obowiązującym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. - Polska bardzo pozytywnie podchodzi do planów Komisji Europejskiej odnoszących się do przedstawienia w 2011 r. projektu legislacyjnego w sprawie kompleksowej ochrony ofiar, a jako prezydencja szczególnie chcielibyśmy skoncentrować się na pozycji ofiar w postępowaniu - zadeklarował minister Krzysztof Kwiatkowski.
Minister przypomniał także, że już za miesiąc minie rok od utworzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości - z jego inicjatywy - Departamentu Praw Człowieka. - Był to pracowity rok, w trakcie którego udało nam się przeprowadzić szereg uwieńczonych sukcesem działań i kampanii w obszarze ochrony praw człowieka i ofiar - powiedział minister.
W trakcie spotkania dyskutowano także nad unijnymi Wspólnymi Ramami Odniesienia. Celem inicjatywy jest m.in. ujednolicenie prawa kontraktowego dla umów ponadgraniczych.  - Ze względu na znaczenie projektu dla jednolitego rynku zasługuje on na wsparcie - powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. - Jako Ministerstwo Sprawiedliwości jego realizację uznaliśmy za jeden z priorytetów naszej prezydencji - dodał.
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przypomnieli również o opracowywanej przez nich inicjatywie dotyczącej wprowadzenia do europejskiego prawa prywatnego takich rozwiązań, które będą lepiej chronić interesy konsumentów (zaprezentowanej w trakcie konferencji pt. "Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego - wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe", Katowice, 23-24 września 2010 r.). Rozwiązanie, jakie chce zaproponować Ministerstwo Sprawiedliwości skupiać się będzie na regulacjach, które zagwarantują wszystkim europejskim konsumentom identyczne i jasno określone prawa. Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości w znaczący sposób m.in. ułatwi wielu Europejczykom dokonywanie transakcji przez internet.  - Proponujemy jednolity, wygodny dla konsumentów i bezpieczny dla obrotu gospodarczego system prawa regulujący warunki i skutki sprzedaży w Internecie. Prezentowany przez nas pomysł to krok w kierunku jednolitego rynku, z perspektywy nie tylko konsumentów, ale małych i średnich przedsiębiorców - tłumaczył minister Krzysztof Kwiatkowski. - Liczę, że nasz pomysł, nad którym będziemy pracować w trakcie prezydencji, znajdzie poparcie wszystkich europejskich partnerów - dodał.
W trakcie spotkania dyskutowano także m.in. o poprawie skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej, współpracy w zakresie prawa właściwego dla rozwodów i prawnej separacji, czy też dyrektywie o ochronie danych osobowych.