Organizacja ta przypomina, że w tej sprawie w sejmowej Komisji Finansów Publicznych znajdują się dwa projekty nowelizacji ustawy o PIT, jednak dziś prace nad nimi są zawieszone.
Autorzy opublikowanego w imieniu Pracodawców RP oświadczenia stwierdzają, że zasadniczym problemem, na jaki napotykają pracodawcy chcący wesprzeć swoich pracowników bonami towarowymi jest to, że dziś należy od nich odprowadzić podatek dochodowy w pełnej wysokości, gdyż nie są one z niego zwolnione, jak w przypadku innego rodzaju świadczeń rzeczowych lub przekazywanej pracownikom gotówki. Takie rozwiązanie legislacyjne już od dawna budzi wiele emocji, gdyż nie jest znana intencja – bądź co bądź racjonalnego ustawodawcy – zgodnie z którą na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT dokonał zróżnicowania pod względem podatkowym instrumentów służących do osiągnięcia tego samego celu, jakim jest realizowanie zadań ze sfery socjalnej poprzez wykorzystanie środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. - Skoro bony, talony i tego typu instrumenty mogą być zamienione w sklepie lub punkcie usługowym jedynie na konkretny towar (np. posiłek) lub usługę (np. wstęp na spektakl teatralny), to dlaczego zostało wprowadzone - jak się wydaje zupełnie sztuczne - rozwiązanie prawne powodujące w efekcie dyskryminację jednego z segmentów rynku? - pytają autorzy opinii.
Ich zdaniem, dokonując zmian legislacyjnych ustawodawca powinien mieć w świadomości, że celem prawa podatkowego powinno być pozyskanie wpływów do budżetu państwa, a nie utrzymywanie arbitralnych rozwiązań utrudniających korzystanie przez uczestników rynku z wybranych przez nich instrumentów służących wspieraniu pracowników. Pracodawcy RP postulują o podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie.