Podwyższenie składki powinno zapewnić bezpieczeństwo i stabilizację działalności Funduszu oraz zagwarantować płynność finansową, na którą wskazuje wytyczna zawarta w delegacji ustawowej z art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).

Rozporządzenie, które wprowadza podwyższenie przedmiotowej składki, w głównej mierze oddziałuje na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz na Członków tego Funduszu, tj. na zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ponadto przedmiotowe zmiany będą oddziaływały także na zagraniczne zakłady ubezpieczeń, podejmujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ww. ubezpieczenia obowiązkowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. Nr 173, poz. 1171) wchodzi w życie z dniem 30 września 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line