Adres mailowy: mp-ojs@opoce.cec.eu.int jest już nieaktualny i został zastąpiony adresem: ojs@publications.europa.eu.