Z danych MF wynika, że przeciętna kwota przekazana z jednego wniosku podatkowego w tym roku wyniosła 41 zł, czyli o 11 zł mniej niż w roku ubiegłym. Niższa kwota wynika m.in. z obniżenia stawek skali podatkowej.
Wzrosła za to, o 1,3 mln, liczba osób, które zdecydowały się na bezinteresowne wsparcie organizacji. Przybyło również – z 6 do 7 tys. – organizacji pożytku publicznego, które otrzymały dodatkowe pieniądze na swą działalność. Największą część kwoty ogólnej – 344, 8 mln zł – przekazali podatnicy, którzy składali zeznanie za 2009 r. na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37.
Resort finansów przypomina, że i
nstytucja 1 proc. została wprowadzona w Polsce w 2004 r. Wówczas podatnicy sami wpłacali pieniądze na rzecz wybranej organizacji, a następnie zmniejszali podatek o przekazaną kwotę. W kolejnych latach zainteresowanie społeczeństwa pomocą finansową dla OPP systematycznie rosło. Skokowy wzrost darczyńców (z 1,6 do 5,1 mln) odnotowano w 2008 r., od kiedy zadeklarowany przez podatników 1 proc. przekazują organizacjom urzędy skarbowe.

Wykaz organizacji, które otrzymały 1 proc. podatku należnego za 2009 r. zamieszczony jest na stronie MF w zakładce Podatki / Statystyka / Informacje.