Naczelny Sąd Administracyjny jutro zajmie się skargami sędziów, którzy nie zostali powołani na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.10.2012
W przyszły wtorek, 16 października 2012 r. w Sądzie Najwyższym odbędzie się rozprawa z kasacji...
Krzysztof Sobczak
08.10.2012
Co piąta z uchwalanych przez Sejm ustaw to zbiór martwych przepisów, bo ministerstwa nie wydają na...
Dąbrowski Radosław
08.10.2012
Systemy sądownictwa karnego państw członkowskich UE czasami za bardzo koncentrują się na...
Rafał Bułach
08.10.2012
W jednym ze swoich wyroków Trybunał Konstytucyjny zakwestionował sposób nadawania klauzuli...
Monika Sewastianowicz
08.10.2012
Skutki w postaci poważnej choroby wywołanej wypadkiem drogowym zawinionym przez innego uczestnika...
Wojciech Kowalski
08.10.2012
W styczniu 2013 r. kancelaria Gessel Koziorowski będzie obchodziła swoje 20-lecie. Tymczasem...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2012
Rynek
Stowarzyszenie Sędziów Themis skrytykowało w oświadczeniu rozporządzenie o zniesieniu 79 sądów...
Kot Michał
07.10.2012
Członkowie samorządu adwokackiego są regularnie zapraszani do udziału w posiedzeniach Krajowej Rady...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.10.2012
Prawnicy
Jest wniosek PSL w Trybunale Konstytucyjnym, jest też obywatelski projekt ustawy w sprawie...
PAP
07.10.2012
Tyle żąda od szpitala w Szamotułach Wioletta Szwak, która trzy lata temu w czasie porodu została...
Krzysztof Sobczak
07.10.2012
Zniesienie 79 sądów, będące zapowiadaną od wielu miesięcy realizacją politycznych ambicji ministra,...
07.10.2012
Możliwości rozliczania VAT metodą kasową, wsparcie dla matek na urlopach wychowawczych i zmiany w...
PAP
07.10.2012
Od 1 stycznia 2013 roku 79 sądów rejonowych o limicie etatów do 9 sędziów włącznie zostanie...
Krzysztof Sobczak
07.10.2012
Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą, wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty obejmie także...
Monika Sewastianowicz
07.10.2012
Pozostawanie w związku małżeńskim nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia...
07.10.2012
Podpis pod rozporządzeniem oznacza, że od stycznia 2013 roku 79 sądów rejonowych o limicie etatów...
Stawikowski Łukasz
06.10.2012
Według wicepremiera, Waldemara Pawlaka decyzja ministra Jarosława Gowina o reorganizacji 79 sądów...
Wosion-Czoba Małgorzata
06.10.2012
Paolo Gabriele, kamerdyner papieża Benedykta XVI, został skazany przez sąd w Watykanie za kradzież...
PAP
06.10.2012
Naczelna Rada Adwokacka po raz pierwszy uzyskała status międzynarodowo obserwatora wyborów...
Katarzyna Żaczkiewicz
06.10.2012
Prawnicy
Komisja Europejska wciąż jest przeciwna transferowi niewydanych środków UE z projektów kolejowych...
PAP
06.10.2012
Technologia monitoringu rozwija się szybciej niż zdolność jej regulacji prawnej uważa pełnomocnik...
PAP
06.10.2012
Brak możliwości wyłączenia terenu prywatnego z obwodu łowieckiego, w ramach którego gospodarowanie...
Katarzyna Warecka
06.10.2012
Coraz bardziej dotkliwym problemem dla Polaków stają się kradzieże towarów w sklepach, o wartości...
Krzysztof Sobczak
06.10.2012
Prezes UOKiK wszczęła postępowania przeciwko firmom telekomunikacyjnym: Telepolska i...
06.10.2012
W przypadku nabycia pojazdu w drodze licytacji publicznej, organ administracyjny nie może odmówić...
06.10.2012
Szefostwo gdańskiego sądu apelacyjnego, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej w...
PAP
05.10.2012
Krajowa Izba Odwoławcza w piątkowym wyroku uwzględniła odwołanie od wyników oceny ofert w przetargu...
PAP
05.10.2012
Uniewinniony w procesie karnym nie może żądać odszkodowania za straty związane ze wszczęciem i...
Izabela Lewandowska
05.10.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski