Andrzej Zwara ma 47 lat, żonę i troje dzieci. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
U
kończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 1993 złożył egzamin adwokacki. Do roku 1996 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i prowadził zajęcia w Katedrze Prawa Administracyjnego.
Zawodowo specjalizuje się w prawie inwestycyjnym, administracyjnym oraz bankowym.
Swoją pracę w samorządzie adwokackim rozpoczął w 2001 roku jako członek ORA w Gdańsku. W latach 2004-2007 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zaś w latach 2007-2010 członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2004 roku jest wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich.
Od wielu lat pracuje w licznych komisjach i zespołach przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
W latach 2001-2004 był członkiem komisji: ds. wykonywania zawodu adwokackiego przy NRA; ds. opracowania ustawy Prawo o adwokaturze; ds. zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy z dn. 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o praniu brudnych pieniędzy. W latach 2004-2007 był przewodniczącym komisji współpracy z zagranicą, wiceprzewodniczącym komisji wykonywania zawodu adwokata i organizacji adwokatury, członkiem komisji ds. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów, członkiem komisji ds. wniosków o przyznawanie odznaki „Adwokatura Zasłużonym”, członkiem komisji ds. podjęcia działań zmierzających do zaskarżenia znowelizowanych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w związku z uchwałą ORA w Warszawie z dn. 20.01.2005. W latach 2007-2010 był przewodniczącym komisji doskonalenia zawodowego adwokatów.
W roku 2004 Naczelna Rada Adwokacka odznaczyła go odznaką Adwokatura Zasłużonym.