Na przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej pozwoli drugi projekt ustawy...
Katarzyna Żaczkiewicz
29.05.2012
Większa liczba wykroczeń, za które mandat karny będą mogli wystawić funkcjonariusze Straży...
29.05.2012
Cloud computing przetwarzanie w chmurze- taki tytuł nosi konferencja naukowa, która rozpocznie się...
Katarzyna Żaczkiewicz
29.05.2012
Rynek
Najnowszy Raport Departamentu Stanu USA wytyka Polsce niefunkcjonalną strukturę sądownictwa i zły...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2012
Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania wtedy, gdy podane przez niego informacje okazały się...
Anna Stańczuk
29.05.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie zmian w Kodeksie cywilnym. Nowelizacja dotyczyć...
Monika Sewastianowicz
29.05.2012
Po raz szósty Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął rozpoznawanie sprawy Waldemara T. oskarżonego o...
Krzysztof Sobczak
29.05.2012
Z interpretacji ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej przez ministerstwo finansów wynika,...
Monika Sewastianowicz
28.05.2012
Mamy poczucie bezsilności stwierdza sędzia Hanna Bzdak ze Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych....
28.05.2012
Prokurator generalny Andrzej Seremet został prezydentem sieci prokuratorów generalnych UE. Według...
PAP
28.05.2012
Prawnicy
- Jednym z najczęstszych powodów odwołań od decyzji sądów są niejasności językowe spowodowane...
28.05.2012
Konieczne jest wypracowanie nowych gwarancji ochrony prawnej osób z niepełnosprawnością...
PAP
28.05.2012
Kary za wykroczenia w ruchu drogowym dla właścicieli samochodów, likwidacja zielonej strzałki,...
PAP
28.05.2012
W czasie Euro 2012 prokuratorzy i sędziowie w miastach, gdzie rozgrywają się mecze będą pełnić...
Katarzyna Żaczkiewicz
28.05.2012
Minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki wydał pierwszą decyzję o przywróceniu obywatelstwa...
Krzysztof Sobczak
28.05.2012
Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zezwolenia przez ministra rolnictwa na ubój...
PAP
28.05.2012
Planowany na początek czerwca w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim proces twórcy portalu...
Walczak Jacek
28.05.2012
Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego, która wysyłała do przedsiębiorców oferty handlowe...
Katarzyna Żaczkiewicz
28.05.2012
Przedsiębiorcy poszkodowani przez państwo, mi.n. na skutek bezpodstawnych oskarżeń prokuratury lub...
Krzysztof Sobczak
28.05.2012
1 mln 189 tys. 666 spraw karnych trafiło w 2011 roku do wszystkich prokuratur. W porównaniu z 2010...
Krzysztof Sobczak
28.05.2012
Jesienią powinien być gotowy projekt ustawy poszerzającej wolność gospodarczą - powiedział w sobotę...
Wosion-Czoba Małgorzata
28.05.2012
Zasady miarkowania opłat egzekucyjnych określone w art. 49 ust. 7-10 ustawy o komornikach sądowych...
Monika Sewastianowicz
28.05.2012
Potrzebna jest szczegółowa analiza skutków prawnych, społecznych i ekonomicznych poszczególnych...
PAP
28.05.2012
Gatunki ryb, objęte wzmożoną ochroną lub wzmożonym nadzorem, będą mogły być sprzedawane wyłącznie w...
PAP
28.05.2012
Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych przyznany po dniu 31 grudnia 2009 r. w okresie pierwszych...
28.05.2012
Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji projekt założeń do ustawy o standaryzacji...
Krzysztof Sobczak
28.05.2012
Delegowanie sędziego przez prezesa sadu nie upoważnia tego sędziego do ogłoszenia, po upływie...
Katarzyna Żaczkiewicz
27.05.2012
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra sprawiedliwości w sprawie...
Katarzyna Żaczkiewicz
27.05.2012
Stała umowa o obsługę prawną przedsiębiorstwa zawarta przez adwokata prowadzącego jednoosobową...
Katarzyna Żaczkiewicz
27.05.2012
Gra w pokera przez internet powinna być w Polsce dozwolona, na zasadzie wydawania czasowych i...
Osiński Łukasz
27.05.2012