Katarzyna Gonera jest od 2000 roku sędzią Sądu Najwyższego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę w wymiarze sprawiedliwości zaczynała w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Od stycznia 1988 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy;od lipca 1989 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie;od marca 1995 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Od początku 2000 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekająca w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
Od 23 marca 2010 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa (wybrana w dniu 22 lutego 2010 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego).

Czytaj także >>>