W uchwale programowej zjazd wskazał na istotne różnice między obu zawodami, chociaż nie wykluczył, że w przyszłości mogą powstać warunki, które umożliwią zaakceptowaną przez oba samorządy ich unifikację. Radcom, którzy chcą być także obrońcami w sprawach karnych, uchwała zaoferowała możliwość wstępowania w szeregi adwokatury.
Ten fragment uchwały zjazdowej to reakcja także na wystąpienie ministra sprawiedliwości na sopockim zjeździe. Odnosząc się do dyskusji o nowoczesnym kształcie zawodów prawniczych Krzysztof Kwiatkowski mówił, że wymaga ona także refleksji i dialogu na temat zakresu kompetencji drugiego z prawniczych zawodów zaufania publicznego, tj. zawodu radcy prawnego. - Chciałbym, co już deklarowałem, aby tą sprawą zajął się zespół ekspertów, w skład którego powinni wejść przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych, zwłaszcza adwokaci i radcowie prawni - dodał.

Ta wspomniana deklaracja padła podczas odbytego dwa tygodnie wcześniej krajowego zjazdu radców prawnych. Krzysztof Kwiatkowski mówił wtedy, że różnice pomiędzy kompetencjami radców prawnych i adwokatów są niewielkie, identyczny jest także zakres egzaminu zawodowego. Ustosunkowując się do przedstawionego już wcześniej przez Krajową Radę Radców Prawnych projektu zmierzającego do nadania radcom pranym także uprawnienia do prowadzenia obron karnych, minister zapowiedział powołanie specjalnego zespołu do spraw zrównania kompetencji radców i adwokatów w zakresie obrony w sprawach karnych. Do pracy w tym zespole minister zaprosił także przedstawicieli samorządu adwokackiego.

Czytaj także:
Adwokaci za lepszym prawem i ochroną samorządności zawodowej
Andrzej Zwara nowym prezesem adwokatury