Projekt dotyczy budowania w grupie MŚP świadomości podatkowej definiowanej przez jego autorów jako wiedza na temat obowiązków i praw podatnika, umiejętność planowania przedsięwzięć gospodarczych z uwzględnieniem skutków podatkowych oraz stosowanie metod zarządzania podatkami, a także rozumienie sensu płacenia podatków, uczestniczenie w debacie publicznej na temat przepisów podatkowych, rozumienie skutków regulacji dla swoich interesów.
Projekt będzie realizowany do lutego 2013 roku, a w jego ramach zorganizowanaych zostanie 16 konferencji w całym kraju pod hasłem "Świadomy Podatnik Przedsiębiorca". Przygotowywane będą też analizy przypadków i interwencje (100 przypadków) w ramach programu "Świadomy Podatnik Obywatel".  Jednym z celów projektu są też konsultacje projektów ustaw podatkowych w środowisku małych i średnich firm.