Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która nie zgadzała się z interpretacją podatkową w sprawie rozliczenia kosztów tzw. prowizji aranżacyjnej od kredytu bankowego. Sąd uznał, że taka prowizja, w przypadku gdy kredyt został zaciągnięty na inwestycje i bieżącą działalność, a z umowy nie wynika, ile pieniędzy podatnik zużyje na poszczególne cele, musi być rozliczana proporcjonalnie.
– Z przepisów podatkowych jasno wynika, że bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów nie mogą być zaliczane prowizje od części kredytu wykorzystanego na cele inwestycyjne – podkreśliła sędzia NSA Edyta Anyżewska. W takim przypadku wydatki związane z prowizją powiększają wartość początkową inwestycji i są rozliczane przez odpisy amortyzacyjne.

Źródło: Gazeta Prawna