- O przychodzie można mówić tylko i wyłącznie wtedy, gdy blogerzy udostępniając miejsce na swoim blogu pod reklamę, otrzymują z tego tytułu należności. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, kwestia zastosowania właściwego sposobu opodatkowania nie jest jednak tak jednoznaczna -mówi Barbara Rusinowska, doradca podatkowy z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.k. Oddział Toruń,

- Minister Finansów (opinia nr DD3/033/78/CSR/10/276), stwierdził, iż opłatę za udostępnienie miejsca na stronie WWW pod reklamę należy uznać za przychód z innych źródeł. Innego zdania są natomiast sądy administracyjne, które nakazują takie przychody opodatkować jak przychody z najmu i dzierżawy (np. III SA/Wa 25/10). Powyższe poglądy dotyczą także sytuacji, w której dochodzi do zapłaty blogerowi za udostępnienie miejsca na blogu pod reklamę - powiedziała Barbara Rusinowska, doradca podatkowy. Według Rusinowskiej, nie wykazanie przychodów z reklamy przez blogerów je uzyskujących jest traktowane jak przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w zależności od wysokości nieujawnionej podstawy opodatkowania. Niewątpliwie organy podatkowe są zainteresowane kwestią wykazania i właściwego opodatkowania takich przychodów.