Senator Kazimierz Kleina (PO) przed rozpoczęciem debaty powiedział dziennikarzom, że zaproponowane poprawki z punktu widzenia Senatu są istotne. "Pierwszą dużą poprawką jest utworzenie nowego funduszu na rzecz współpracy młodzieży Polska-Ukraina. Chcemy by był to fundusz, który będzie pomagał w kontaktach między młodzieżą Polski i Ukrainy i aby był on po części wzorowany na funduszach, które miały miejsce przed laty, np. między Francją a Niemcami, czy Niemcami a Polską" - mówił senator.

Dodał, że druga istotna poprawka jest związana z funkcjonowaniem archiwów państwowych. "Od lat Senat stara się wspierać różnego rodzaju działania, służące archiwom państwowym, gdyż uważamy, że są one nie tylko instytucją gromadzącą zasoby archiwalne, ale także przekazującą tradycję, dziedzictwo i budującą tożsamość państwową i narodową" - powiedział.

Inne poprawki pozytywnie zaopiniowane przez senacką komisję budżetu dotyczyły m.in. przeznaczenia 649 tys. zł na wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich. Pieniądze te miałyby pochodzić ze zmniejszenia wydatków sądów apelacyjnych w całej Polsce.

Ponadto komisja poparła poprawkę zakładającą zmniejszenie o 570 tys. zł kwoty dotacji i subwencji na centra kultury i sztuki. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na rezerwę związaną z dofinansowaniem budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Komisja opowiedziała się też za zgłoszeniem poprawki przygotowanej przez Kazimierza Kleinę (PO), zgodnie z którą prawie 5 mln zł z budżetu ministra kultury ma trafić na wydatki bieżące archiwów państwowych. Dzięki temu o 4,2 mln zł wzrosłaby pula na wynagrodzenia pracowników archiwów.

Przed czwartkową debatą senator Kleina zapowiedział, że klub PO złoży jeszcze jedną poprawkę. "Zakładamy, że z budżetu lasów państwowych trafi wpłata do budżetu państwa w wysokości 800 mln zł w roku bieżącym (...). Chcemy zgłosić poprawkę, aby gros tych środków (650 mln zł) zostało przeznaczone na finansowanie rozwoju i modernizacji dróg lokalnych" - mówił.

Z kolei senator Grzegorz Bierecki (PiS) powiedział przed rozpoczęciem debaty, że zaproponowane poprawki nie zmieniają ogólnej oceny tego budżetu. "Przecież poprawki dotyczą kilku milionów złotych, a tak naprawdę uchwalenie tego budżetu możliwe jest wyłącznie dzięki temu, że dokonano przejęcia środków z OFE. Tylko wyłącznie z tego powodu można uchwalić zgodnie z prawem budżet na rok 2014" - podkreślił.

"Ten budżet nie przynosi żadnych zmian, nie jest budżetem reformy, jest budżetem dalszego trwania. Po sześciu latach władzy koalicji PO-PSL znowu otrzymujemy budżet, który tak naprawdę nadaje się do kosza (...). Fundamentalna sprawa w tym budżecie, to że Polacy coraz mniej dostają za coraz większe podatki" - dodał Bierecki.

Poinformował też, że senatorowie PiS będą zgłaszać kolejne poprawki podczas czwartkowej debaty nad ustawą budżetową. Nie sprecyzował jednak, czego miałyby one dotyczyć. "Fundamentalna sprawa jest taka, że tego budżetu nie da się poprawić, trzeba byłoby go napisać od nowa, a do tego potrzebny jest nowy rząd" - stwierdził.

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł.

Konstytucja stanowi, że Senat ma 20 dni na prace nad budżetem. Ewentualne poprawki izba ma zgłosić do 12 stycznia. Zostaną one rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu 22-24 stycznia. Ustawa budżetowa ma zostać przekazana prezydentowi 27 stycznia. Zgodnie z konstytucją ma on siedem dni na podpisanie budżetu.

rbk/ mki/ jra/